LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Caritas

Caritas nedirba nuo birželio iki rugsėjo menesio

Prie parapijos veikia CARITAS. Patalpos yra Parapijos namuose. Įėjimas – kairėje, žvelgiant į bažnyčią nuo Kalvarijų gatvės.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos CARITAS dirba:

 • pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00–18:45
 • antradieniais (maldos susirinkimas) 17.45–18.45
 • penktadieniais (užsiėmimai su vaikais) 17.00–18.45

CARITAS struktūra

CARITAS yra pavaldus parapijos klebonui dekanui kun. Ruslan Vilkel.

 • Pirmininkė – Audrė Dambrauskienė
 • Iždininkė – Valerija Šimėnienė
 • Sekretorė – Vanda Valinskienė

CARITAS veiklos principai

 • – pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris. Caritas teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.
 • – bažnytinės bendruomenės jautrinimas, aktyvinimas veikti gailestingajai meilei ir teisingumui.
 • – veikla grįsta savanoriško darbo principais. Savanoriai gerai žino situaciją, turi patirties ir įgūdžių suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą; padėti visuomenės „atstumtajam“ atsitiesti, susigrąžinti žmogiškąjį orumą ir žmogaus vardo vertą gyvenimą.

Pagrindinės veiklos kryptys

 1. Stokojančių šeimų globa (pagalba maisto produktais ir rūbais, lankymas šeimose, užsiėmimai parapijoje, ekskursijos, stovyklos). Vykdoma programa „šeima-šeimai“. Tokiu būdu 2008 metais paremta 19 socialiai remtinų šeimų, kuriose auga 66 vaikai.
 2. Paramos priėmimas ir labdaros teikimas.
 3. Dalyvavimas čekų projekte „Parama per atstumą“. Šiame projekte dalyvaujame nuo 2002 metų, Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Vaikų Dienos centro „VILTIES ANGELAS“ kvietimu.
 4. Bendradarbiavimas su visomis parapijoje veikiančiomis veiklomis ir pagalba parapijos renginiuose.
 5. Kiekvieną mėnesį rengiami CARITAS savanorių susirinkimai ir dvasiniai užsiėmimai, kuriuos veda parapijos klebonas.

CARITAS veikloje dalyvauja 25 savanoriai.

 • Už maldos praktiką atsakinga Janina Nagelienė.
 • Čekų projektą „Parama per atstumą“ koordinuoja Aldona Rimeikienė.
 • Užsiėmimus su vaikais koordinuoja Bronė Zakienė.
 • Už veiklos organizavimą pirmadieniais atsakinga Danguolė Nekrašienė, trečiadieniais – Stasė Gustainienė.

 

 

aukštyn