LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Bendruomeninis Kryžiaus kelio apvaikščiojimas

Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelią

Didijį penktadienį, atlaidų atidarymo, Sekminių šventės, atlaidų uždarymo dienomis veda parapijos kunigai

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą
2018 m. gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 6 d., rugpjūčio 3 d. ir rugsėjo 7 d. kviečiame kartu eiti
Vilniaus JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ
ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią
 
Kryžiaus kelyje melsimės:
Gegužės mėnesį už motinas
Birželio mėnesį už tėvus
Liepos mėnesį už šeimas
Rugpjūčio mėnesį už senolius
Rugsėjo mėnesį už vaikus ir jaunimą
 
Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje  – 19 val.
 
Kiekvieną sekmadienį (gegužės-rugsėjo mėn.) Kryžiaus kelias 730 val.
Kiekvieną trečiadienį  Kryžiaus kelias 1830 val.
 
Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija

 

aukštyn