į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

SKELBIMAI
Paskelbta: 2018-06-10 12:33:10
  • 2018 m. birželio 13 d. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kunigą Hansą Friedrich Fischer, lig šiol ėjusį Rektoriaus pareigas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, paskyrė darbuotis mūsų parapijoje. Sveikiname teologą ir Bažnyčios istoriką kun. Hans Friedrich Fischer, savo tarnyste įsiliejantį į mūsų parapijos bendruomenę!
  • Rugsėjo 22 d., šeštadienį, popiežius Pranciškus Vilniaus Katedros aikštėje susitiks su jaunimu nuo 14 iki 35 metų. Zakristijoje kviečiame registruotis.
  • Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Vilniuje šv. Mišių nebus, visi yra kviečiami vykti į Mišias su Popiežiumi Kaune. Kviečiame vykti su mūsų parapija ir jau dabar zakristijoje registruotis. Kelionės autobusu kaina į Kauną ir atgal – 10 eurų.
  • Pradedama popiežiaus Pranciškaus vizito savanorių registracija. Kad popiežiaus viešnagė Lietuvoje praeitų sklandžiai, prireiks apie tūkstančio savanorių (vyresnių nei 16 metų) Savanorių registracija svetainėje popieziausvizitas.lt vyks iki rugpjūčio 1 d.
  • 2018 m. birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje ganytojai aptarė sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. Sužadėtiniams, kurie parapijose registruosis Santuokai iki 2018 m. gruodžio 31 d., ir toliau lieka galioti senoji tvarka.

Kviečiame įsigyti, skaityti ir remti katalikišką spaudą: žurnalus „Artuma“, „Magnificat vaikams“, „Bitutė“.

aukštyn