į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

Savaitės (vasario 27 - kovo 5 d.) skelbimai
Paskelbta: 2017-02-25 17:02:48

Kovo 1 d., trečiadienis, PELENŲ DIENA
-         pradedame šventąją Gavėnią – Viešpaties išganingos kančios apmąstymo laiką: Maldos (Graudžių Verksmų, Kryžiaus Kelių), pasninko ir gailestingumo darbų laiką...
-         pamaldos (LT) su pelenų barstymo apeigomis vyks 10.30 ir 18.00 val.
-         šią dieną privalomas ne tik susilaikymas nuo mėsiškų valgių, bet ir pasninkas – abstinencija, t.y. galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti.
-         nuo Pelenų Trečiadienio iki Didžiojo Trečiadienio bažnyčioje stovės „PASNINKO DĖŽĖ“ – į ją gavėnios metu kviečiame įdėti maisto produktų mūsų parapijos stokojančioms šeimoms...
-         Gavėnios rekolekcijos vyks Didįjį Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį. Joms vadovaus kun. Kęstutis Smilgevičius.
 
Kovo 3 d., I mėnesio penktadienis
-         pradedame Gavėnios Kryžiaus Kelių pamaldas. Jos kiekvieną penktadienį vyks 17.40 val.
 
Kovo 4 d., I mėnesio šeštadienis
Šv. Kazimiero, Pirmojo Lietuvos globėjo, Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos globėjo iškilmė.
-         15.00 Mišių liturgijoje parapijos patarnautojų įvilktuvės
 
Kovo 5 d., I Gavėnios sekmadienis
- po 10.30 val. Mišių bus giedami Graudūs verksmai. Kviečiame atsinešti maldynus ir drauge giedoti
 
2 procentai! – su asmens dokumentu zakristijoje arba namuose interneto pagalba...
 
Zakristijoje galima įsigyti Katalikiškos spaudos leidinių.
 

aukštyn