į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

PARAPIJOS SKELBIMAI, V EILINIS SEKMADIENIS, 2019-02-10
Paskelbta: 2019-02-10 11:15:54

Prasidėjo Alfa Kursas I Komunijos vaikų tėveliams - pirmadieniais 19 val. parapijos namų Didžiojoje salėje.

Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena.

  • Dienos metu lankysime ir teiksime Ligonių sakramentą sunkiai sergantiems, kurių neįmanoma atvežti į bažnyčią. Kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti sunkiai sergančius ligonius, kuriuos aplankysime namuose. Tądien vakarinių šv. Mišių metu Ligonių sakramentą teiksime bažnyčioje esantiems sergantiesiems.

  • Pasaulinės ligonių dienos proga Šv. Mišios ir Ligonių Sakramento teikimas vyks ir Santaros ligoninėje. Vasario 11 d., pirmadienį, Santaros klinikose šv. Mišioms 14 val. vadovaus Arkivyskupas G. Grušas. Galima nuvykti į pamaldas ir į šią koplyčią, o jei turite sergančių artimųjų ar pažįstamų esančių šioje ligoninėje - praneškite jiems apie tokią galimybę.

Vasario 14 d. ketvirtadienis, „Mažieji Atlaidai“. 11.30 malda prie Relikvijos, 12.00 Mišios aukotojų prie relikvijos intencijomis. Vadovaus Švenčionėlių klebonas kun. Raimundas Macidulskas.

Vasario 14 d. 19.00 Kauno Žalgirio Arenoje „Valentino diena kitaip“.

Vasario 17 d. sekmadienį po Jaunimo Mišių (apie 17.00 val.) antroji Jubiliejinių metu proga konferencija apie „Liaudies pamaldumą Vilniaus Kalvarijose“ (prof. Alfonsas Motuzas).

Dėkojame už kalėdojimą. Norintys pakviesti kunigą į savo namus maldai, namų pašventinimui - pasitarę prieš tai su kaimynais - kreipkitės į zakristiją, į kunigą.

Gražaus sekmadienio ir palaimintos ateinančios savaitės!

aukštyn