LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Bendruomeninis Kryžiaus kelio apvaikščiojimas

 

 

Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelią

Didijį penktadienį, atlaidų atidarymo, Sekminių šventės, atlaidų uždarymo dienomis veda parapijos kunigai

Atlaidų laikotarpiu (nuo Šv. Kryžiaus Atradimo dienos gegužės 3 d. iki Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventės rugsėjo 14 d.) –
   pirmą mėnesio penktadienį 15.00 veda pranciškonai pasauliečiai, 
   sekmadieniais 7.30 veda pasauliečiai

KVIEČIAME
Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą
2013 m . gegužės 3 d ., birželio 7 d ., liepos 5 d ., rugpjūčio 2 d . ir rugsėjo 6 d .
kartu eiti Vilniaus
JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ
ir apmastyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje  – 19 val.

Kiekvieną sekmadienį Kryžiaus kelias 730, Sumos šv. Mišios  – 12 val..
                                 
Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija
http://ofsvilnius.vdnet.lt

 

aukštyn