į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI
Paskelbta: 2018-08-25 09:33:17
 
Mūsų parapijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 9 - 10 metų vaikai, mokykloje lankantys tikybą, Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ruošiami vienerius mokslo metus (spalio - gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.
 
Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Jauni specialistai organizuoja kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Kad augtų visa vaiko asmenybė - tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 15 - 20 asm. grupeles.
 
Vaikai priimami tik iš anksto užregistravus!
 
Užsiėmimai vyksta 1 val. kartą per savaitę darbo dienomis (popiet arba vakare), o sekmadieniais 10.30 val. visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti Šv. Mišiose. Mokyklos atostogų metu užsiėmimų lankyti nereikia.
 
9-10 m. vaikų, mokykloje lankančių tikybą ir norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai, registracija vyks parapijos namuose (Kalvarijų g. 329):
 
rugsėjo 12 d. (trečiad.) 17.30 - 19.30 val. 
14 d. (penktad.) 16.00 – 18.00 val. 
16 d. (sekmad.) 11.40 - 13.00 val. 
19 d. (trečiad.) 17.00 – 19.00 val.
21 d. (penktad.) 16.00 – 18.00 val.
 
Pasibaigus registracijos laikui, vaikai į grupeles nebus priimami.
 
Papildomą informaciją galite gauti  užėję į bažnyčios zakristiją.
 
LAUKIAME JŪSŲ!
 
aukštyn