į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

Didžiosios savaitės ir Velykų laiko pamaldų tvarka
Paskelbta: 2019-04-11 14:44:44

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis
Balandžio 14 d.
Šv. Mišios 10.30, 12, 16 val.

GAVĖNIOS Rekolekcijos
Balandžio 14 d. 10.30, 12, 16 val.
Balandžio 15–16 d. 19 val.

Sutaikinimo pamaldos (IŠPAŽINTYS)
Balandžio 17 d. 19 val.

Didysis Ketvirtadienis
Balandžio 18 d.
Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios 20 val.

Didysis Penktadienis
Balandžio 19 d.
Kryžiaus Kelias Vilniaus Kalvarijose 16 val.
Kryžiaus pagerbimo pamaldos 20 val.

Didysis Šeštadienis
Balandžio 20 d.
Velykų valgių šventinimas 12, 13, 14, 15 val.
Velyknakčio Šv. Mišios 21 val.

Viešpaties prisikėlimas (Šv. Velykos)
Balandžio 21 d.
Prisikėlimo Šv. Mišios 9 val.

Velykų II-oji diena
Balandžio 22 d.
Šv. Mišios 10.30, 12 val.

Gailestingumo Oktava
Balandžio 22–28 d.
Šv. Mišios aukojamos už gyvuosius 19 val.

Atvelykis (Dievo GAILESTINGUMO sekmadienis)
Balandžio 28 d.
Šv. Mišios 10.30, 12, 16 val.

aukštyn