LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XVIII. Antruose naujojo miesto vartuose

XVIII. Antruose naujojo miesto vartuose. Klaudijaus Driskiaus fotografija „Mano priešai apstoja mane lyg jaučiai, stiprūs Bašano jaučiai apgula mane; atveria plačiai į mane savo žiotis lyg plėšrūs ir riaumojantys liūtai. Esu lyg ant žemės išlietas vanduo, visi mano kaulai išnarstyti; lyg vaškas mano širdis, ištirpusi krūtinėje. Gerklė man išdžiūvusi lyg molio šukė, mano liežuvis limpa prie gomurio; tu guldai mane į mirties dulkes“ (Ps 22, 13–16). „Gelbėk mane, VIEŠPATIE, nuo nedorėlių, apsaugok mane nuo smurtininkų“ (Ps 140, 2).

Viešpatie Jėzau Kristau, nusižeminę tave meldžiame – teįpranta tinkamai ir šventai Tau tarnauti tie, kuriuos gaivini savo Kančios apmąstymais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn