LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXIV. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną

XXIV. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną. Arnoldo Stasiulio fotografija Marija turėjo drąsos ateiti į tą kelią, kuriuo jos sūnus buvo vedamas į Kalvarijos kalną. Prasiskverbusi pro minią ir kareivius, ji susitiko su kryžių nešančiu sūnumi. Jos jautrią sielą pervėrė neapsakomas skausmas. Pirmiau ji, ilgai ieškojusi ir radusi Jėzų šventykloje paklausė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“ (Lk 2, 48).

Šį kartą Marija nieko neklausė. Giliai atjausdama Sūnaus skausmą, ji tylėjo ir stebėjo, kaip Jėzus vykdo savo gyvenimo pašaukimą. Sopulingoji Motina nesukliudė savo sūnui eiti kryžiaus keliu į tikrą mirtį, nes tokia buvo Dievo valia.

Dieve! Tau kenčiant, sopulių kalavijas pagal Simeono pranašavimą pervėrė saldžiausią garbingosios Mergelės ir Motinos Marijos sielą. Pasigailėk mūsų ir leisk mums pagarbiai minintiems jos sopulius, patirti Tavo kančios brangių laimėjimų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn