LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXVI. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą

XXVI. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. Arnoldo Stasiulio fotografija Garbinga moteris Veronika – kaip sako padavimas – ne tik atjautė kenčiantį Kristų, bet ir pasiryžo parodyti Jam užuojautą ir patarnauti: prasiskverbusi pro minią, prisiartino prie Jėzaus ir meilingai nušluostė savo skara Jo kruviną veidą. Viešpats, atsilygindamas moteriškei už gerą darbą ir drąsią širdį, paliko ant skaros savo Veido atvaizdą.

XXVI. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. Arnoldo Stasiulio fotografija Viešpatie Jėzau Kristau! Tu nepalieki neatlyginęs ir mažiausio gero darbo. Per Tavo Kryžiaus kelio apmąstymą įsprausk mūsų širdyje ir atmintyje tavo skaistaus Veido aiškius bruožus. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. 

aukštyn