LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXVII. Viešpats Jėzus teismo vartuose parpuola po kryžiumi antrą kartą

XXVII. Viešpats Jėzus teismo vartuose parpuola po kryžiumi antrą kartą. Klaudijaus Driskiaus fotografija Antrasis Jėzaus puolimas po kryžiumi vaizduoja kliūčių nugalėjimą. Kristus ėjo labai išvargęs, Jo jėgos nyko, o kelio pabaigos dar nesimatė. Kepino vidurdienio kaitra. Viešpats puolė po kryžiumi antrą kartą. Puolęs Jis tuoj kėlėsi ir žengė toliau.

Visose gyvenimo srityse yra kliūčių ir reikia jas nugalėti, nes „ kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas“ (Mk 13, 13), – sako Viešpats.

Kai man teks vėl nupulti, nenusiminsiu: užuot nuleidęs rankas, sudėsiu jas maldai.

Dieve! Tu žinai, kad mes didžių pavojų užklupti dėl savo žmogiškos silpnybės nepajėgiame išsilaikyti. Suteik mums sielos ir kūno sveikatos, kad Tavo padedami nugalėtume tai, ką dėl savo nuodėmių kenčiame. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

aukštyn