LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXVIII. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris

XXVIII. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris. Arnoldo Stasiulio fotografija „Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: „Laimingos nevaisingosios! Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!“ Tada sakys kalnams: Griūkite ant mūsų! ir kalvoms: Pridenkite mus! Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“ (Lk. 23, 27–31).

Geras dalykas – kenčiantį užjausti, bet dar geresnis – suprasti, kad nuodėmė yra visų kančių priežastis.

XXVIII. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris. Arnoldo Stasiulio fotografija Meldžiame Tave, Viešpatie, dovanoti savo tarnams nusikaltimus. Mes neįstengiam tau patikti vien savo jėgomis, tad išganyk mus užtariant Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties, Gimdytojai. Prašome per Kristų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

aukštyn