LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXXI. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus

XXXI. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus. Arnoldo Stasiulio fotografija „Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės“ (Mk 15, 25–28) „Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ (Lk 23, 35-37).

XXXI. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus. Arnoldo Stasiulio fotografija Dieve! Savo viengimiui Sūnui Tu lėmei būti pasaulio Atpirkėju ir per Jį, nugalėjusį mirtį, gailestingai atnaujinai mūsų gyvenimą. Duok, kad minėdami tas malones, būtume verti tave amžinai mylėti ir laimėti atpirkimo vainiką. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn