LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Zakristija

Stiuko lipdinys zakristijoje. Arnoldo Stasiulio fotografija Stiuko lipdinys zakristijoje. Arnoldo Stasiulio fotografija

Stiuko lipdinys zakristijoje. Arnoldo Stasiulio fotografija Bažnyčios zakristijoje dėmesį patraukia XVIII a. pabaigoje sukurtas stiuko lipdybos dekoras: figūrinės scenos iš Šventojo Rašto, augalinio ornamento kompozicijos ir simboliniai vaizdai siejami su visos bažnyčios dekorui būdinga Kristaus kančios, aukos ir Atpirkimo tema.

aukštyn