LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Bendrijos ir grupės

Šeimų grupės "Gyvybės Duona"

Pirmoji parapijos šeimų grupė ,,Gyvybės duona” susibūrė 2012 m. pabaigoje. Šiuo metu (2017 m. pavasaris) yra trys :Gyvybės Duonos" grupės, kuriose yra po šešias sutuoktinių poras. Mes skatiname kurtis naujas grupes ir kurį laiką jas lydime, dalyvaudami naujos grupės susitikimuose. Vėliau grupės renkasi į susitikimus savarankiškai.

"Gyvybes Duonos" šeimų grupių tikslas  - padėti vieni kitiems eiti link Dievo, stiprinant katalikišką šeimos dvasią per bendrą maldą, dalinantis savo patirtimi ir kartu gilinant šeimos gyvenimui reikalingas žinias. Siekiame būti aktyviais parapijos nariais ir aktyviai dalyvaujame  parapijos veikloje, įtraukdami ir kitas bendruomenės šeimas.

Grupių susitikimai vyksta kartą per mėnesį. Svečiuojamės iš eilės vieni pas kitus kartu su vaikais, dalinamės mintimis apie tai, kaip per praėjusį mėnesį jų gyvenime veikė Šventoji Dvasia, kaip jų šeima ėjo tikėjimo keliu.Po to nagrinėjame praeitame susitikime pasirinktą klausimą ir dalinamės įžvalgomis bei asmeniniu suvokimu. Susitikimas baigimas bendra agape.

"Gyvybės Duona" rengia "Sutuoktinių popietes" Parapijos namuose,  Santuokos kursą, Šeimadienius ir Parapijos vasaros stovyklas.Dalis sutuoktinių veda sužadėtinių kursus.

Jei susidomėjote, rašykite mums elektroniniu paštu gyvybes-duona@googlegroups.com

Maldos grupė

Meldžiasi Vilniaus Kalvarijų parapijoje. Grupelės nariai vieną kartą savaitėje renkasi bendrai maldai. Grupelės vadovas – Jonas Paliulis , tel. 8-686 86608.

Šventosios Dvasios Novenos maldos grupė „Viešpaties Žmonės“

Grupelę subūrė tuo metu diakonu dirbęs, o vėliau parapijos vikaras, kunigas Povilas Narijauskas.Savo maldomis grupė šaukiasi Šventosios Dvasios, kuri turi galią atnaujinti pasaulį. Savo intencijomis, minties ir širdies vieningumu maldininkai kiekvieną dieną meldžiasi į Šventąją Dvasią tiek asmeniškai, tiek užtarimo maldomis. Didžiausias dėmesys skiriamas bendruomeninei maldai. Grupė yra atvira naujiems nariams, todėl jos narių skaičius nėra pastovus. Bendrai maldai grupelė renkasi kas dvi savaites. Daugiau informacijos gausite paskambinę telefonu 8 611 54577 Stasei.

Pranciškonai pasauliečiai

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai (OFS) jau keturiolikti metai vasaros laikotarpiu, jungdamiesi su Šventosios Žemės Jeruzalės brolių pranciškonų (OFM) malda Kryžiaus kelyje Via Dolorosa, apmąsto Jėzaus Kristaus kančią 15.00 val. pirmaisiais mėnesio penktadieniais Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino (OFS) vietinės brolijos ministras - br.Petras Šidagis (OFS), Vilniaus arkivyskupijos regioninės OFS brolijos tarybos ministras br. Liudvikas Antanas Skardinskas (OFS)

Moterų šeštadienio pusryčiai

Tai - džiaugsmingos patirtys santykiuose viena su kita,  susitikimai su įdomiais žmonėmis,  moteriško potencialo skleidimas,  šeimos stiprinimas, asmeninio tikėjimo  gilinimas ir pagalba kitiems.

Koordinatorė Rasa Špokienė 8 671 63032, daugiau info www.seimoms.lt


 

 

aukštyn