Patarnautojai, lektoriai, aiškintojai (komentatoriai) ir giesmininkai atlieka tikra prasme liturginę tarnybą.
Todėl savo pareigą jie turi atlikti su tokiu nuoširdumu bei pamaldumu ir taip tvarkingai, kaip dera tokioje aukštoje tarnyboje
ir kaip Dievo tauta iš jų teisingai reikalauja...

II Vatikano Susirinkimo Liturginė komisija

Patarnautojams

Šventosios Mišios

Žaidimai

Įdomūs faktai

Scroll to Top