Edgar

Skelbimai 06-19

Devintinės Šiandien – Devintinės. Kviečiame jus į Devintinių procesiją: po 12 val. šv. Mišių bendroje procesijoje lietuvių ir lenkų kalbomis melsimės prie keturių altorių, kuriuos rengia Nukryžiuotojo Kristaus seserys, Gyvojo Rožinio maldininkės, Balsių tikintieji ir Pirmosios Komunijos vaikai. Šiandien 16.00 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Dovydo Grigaliūno tarnystę mūsų parapijoje, ir prašysime …

Skelbimai 06-19 Read More »

Skelbimai 05-29

ŠEŠTINĖS Šiandien Viešpaties Dangun Žengimo iškilmė. Šv. Mišių metu surinktos aukos skirtos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti, ačiū už aukas. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos …

Skelbimai 05-29 Read More »

Skelbimai 05-22

VI Velykų sekmadienis Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės …

Skelbimai 05-22 Read More »

Skelbimai 05-15

V Velykų sekmadienis Šiandien yra penktasis Velykų sekmadienis. Dar kartą susirinkome į Eucharistinę puotą, kad pasimaitintume Dievo žodžiu ir eucharistine duona. Stiprinami Dievo dovanų, įžengsime į naujus dar vienos savaitės iššūkius ir liudysime savo tikėjimą Prisikėlusiu Viešpačiu. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” …

Skelbimai 05-15 Read More »

Skelbimai 05-01

III Velykų sekmadienis Gegužės 1 d. – trečiasis Velykų sekmadienis. Mes pasiliekame Kristaus prisikėlimo džiaugsme. Apaštalai patyrė jo galią, kai stebuklingai pagavo žuvų. Tegul Kristaus galia, kurią patyrėme Eucharistijoje, įgalina mus imtis kasdienių pareigų. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda …

Skelbimai 05-01 Read More »

Skelbimai 04-24

II Velykų sekmadienis Šiandien yra antrasis Velykų sekmadienis, arba Dievo Gailestingumo sekmadienis. Džiaugiamės Kristaus prisikėlimu. Šis įvykis yra ypatingas ženklas, kad Dievas pasigailėjo nuodėmingų žmonių ir parodė savo gailestingumą visam pasauliui. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais …

Skelbimai 04-24 Read More »

Skelbimai 04-10

Verbų sekmadienis  Ačiū visiems už šio sekmadienio aukas, kurios yra skirtos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. Šiuo metu Seminarijoje kunigystei ruošiasi 24 kandidatai iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 10 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Seminarijos bendruomenė reguliariai meldžiasi už geradarius ir aukotojus, prisimindami juos Šv. Mišiose ir prašydami, kad Viešpats dosniai atlygintų už jų dosnumą …

Skelbimai 04-10 Read More »

Skelbimai 04-03

V Gavėnios sekmadienis Mielieji, šiais neramiais karo laikais į Lietuvą atvyksta vis daugiau ukrainiečių karo pabėgėlių, kuriems labai trūksta būstų, ypatingai Vilniuje ir jo apylinkėse. Dauguma iš jų yra finansiškai pajėgūs mokėti už būsto nuomą. Tad jeigu turite butą, sodybą ar bet kokias gyvenimui tinkančias patalpas, prašome užsukti į zakristiją – mūsų parapijietis profesionalus nekilnojamo …

Skelbimai 04-03 Read More »

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE

VERBŲ SEKMADIENIS Balandžio 10 d. Verbos laiminamos Šv. Mišių metu 10.30, 12.00 val. (16.00 val. Šv. Mišių nėra) SUSITAIKYMO PAMALDOS Verbų sekmadienį balandžio 10 d.  16.00 val. IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA Balandžio 11 d.-12 d.  nuo 16.00 val. iki 19.00 val. Balandžio 13 d.   nuo 14.00 val.  iki 19.00 val. LIGONIŲ LANKYMAS  Didįjį pirmadienį nuo 10.00 val. …

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE Read More »

Skelbimai 03-27

IV Gavėnios sekmadienis Ačiū už visa tai, ką aukojate bėgantiems nuo karo Ukrainos žmonėms. Ačiū už aktyvų ir dosnų dalyvavimą Maisto banko akcijoje, surinkome 1127 vienetus produktų. Ačiū visiems sąvanoriams ir paremusiems šią nuostabią akciją. Mielieji, šiais neramiais karo laikais į Lietuvą atvyksta vis daugiau ukrainiečių karo pabėgėlių, kuriems labai trūksta būstų, ypatingai Vilniuje ir …

Skelbimai 03-27 Read More »