LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
XIX amžius

Piešinys XIX a. ansamblio architektūra keitėsi nedaug. Didesnių nuostolių padarė tik prancūzų armija, 1812 m. užėmusi bažnyčią su vienuolynu ir įrengusi juose kareivines bei ligoninę. Pastatuose kilęs gaisras smarkiai apnaikino ansamblį, be to, sudegė vienuolyno biblioteka su archyvu, todėl visam laikui pražuvo daug svarbių dokumentų, liudijusių šios vietos istoriją.

Po Napoleono karų laikotarpio visos koplyčios buvo restauruotos, 1838 m. išleistas piligrimų labai pamėgtas „Vadovas po Vilniaus Kalvarijas“. Kiekvienai kančios stočiai buvo sukurti ir koplyčiose bei bažnyčioje įrašyti trumpi eiliuoti apmąstymai (iki mūsų dienų išliko vos pora).

1842 m. caro valdžia nusavino didžiąją dalį fundacinių Verkių vienuolyno žemių, po kelerių metų kaimyninis trinitorių vienuolynas buvo uždarytas ir atiduotas stačiatikiams. 1850 m. uždarytas ir Verkių dominikonų vienuolynas – vienuoliai iškelti į Trakų vienuolyną, o bažnyčia atiteko diecezinių dvasininkų globon.

aukštyn