LT EN DE PL 
home

Droga Męki Pańskiej

Bažnyčia ir koplyčios. Vytauto Razmos fotografijaKościół i kaplice w stylu późnego baroku wileńskiego są jednym z najpiękniejszych zabytków architektury XVIII w. Pod względem ogólnych zasad kompozycyjnych, zgodnych z koncepcją Nowej Jerozolimy, odpowiadają one tradycji kulturalnej i duchowej Kościoła Katolickiego w XVII w.

W wielu Nowych Jerozolimach powstałych w Europie czy w Polsce zwracano uwagę na topografię Jerozolimy z czasów Jezusa. Uwaga ta była skierowana zarówno na ogólną długość drogi od stacji Ostatniej Wieczerzy do Golgoty, jak też na odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami. Dzięki odmierzeniu odległości pomiędzy stacjami przy pomocy kroków, a także ustaleniu lokalizacji poszczególnych części „miasta Jerozolimy“ względem innych krajów świata, w Kalwarii Wileńskiej udało się maksymalnie dokładnie odzwierciedlić topografię Jerozolimy. Na przykład odległość od Ratusza (Domu Piłata) do stacji Zdjęcia z krzyża wynosi 1 321 kroków, od Góry Oliwnej do miejsca ukrzyżowania – 6 000, od Kajfasza do Piłata – 1 000, od Piłata do Heroda – 350 itp.

XXVI. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. Arnoldo Stasiulio fotografijaW oparciu o opis Ziemi Świętej i drogi męki Chrystusa, dokonany przez Adrychomiusza, Kalwaria Wileńska została podzielona na dwie części. Droga schwytania od stacji W pokoju Ostatniej Wieczerzy do Czwartej bramy Starego Miasta obejmuje 20 stacji, oznacza ją 8 murowanych kaplic, most przez potok Cedron, 1 murowana i 7 drewnianych bram, a Droga Krzyżowa od Ratusza (Domu Piłata) do Golgoty obejmuje 15 stacji, odpowiada jej 12 murowanych kaplic i 3 stacje znajdujące się przy kościele.

aukštyn