LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Liturginės grupės

Dievo žodžio skaitovai

Žodžio liturgija. Arnoldo Stasiulio fotografijaŠv. Mišių Žodžio liturgijoje skaito susirinkusiai bendruomenei Šventojo Rašto skaitinius. 

Ministrantai

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – dvasininko padėjėjas, padedantis atlikti liturgijos apeigas.

Tikslas

Šlovinti Dievą patarnaujant kunigui per šv. Mišias, dalyvaujant procesijų bei kitų liturginių apeigų metu. Artimiau pažinti liturgiją, suvokti šv. Mišių prasmę, ugdyti vaikus ir jaunuolius, kad jie taptų pavyzdingais, atsakingais, teisingais ir aktyviais Bažnyčios bendruomenės nariais.

Veikla

Žiburių liturgija Velykų naktį, 2009 m. . Arnoldo Stasiulio fotografijaMinistrantai kiekvieną dieną patarnauja šv. Mišių metu, mokosi įvairių dalykų, pavyzdžiui, liturgijos reikšmės, kaip teisingai patarnauti (skambinti varpeliais, nešti atnašas, smilkyti, skaityti Dievo Žodį ir kt.), studijuoja bibliją, dalyvauja rekolekcijose ir piligriminiuose žygiuose, talkininkauja parapijos veikloje, su parapijos jaunimu būna drauge šventiniuose renginiuose, pasibuvimuose. Patarnautojai organizuoja ir vyksta į ekskursijas, vasaros stovyklas, susitikimus su kitų parapijų jaunimu.

Trumpa istorija

Dabartinių ministrantų istorijos pradžia – 2001 metų sausis, kai tuometinis klierikas Žydrius Kuzinas sukvietė šešis berniukus bei keturias mergaites patarnauti ir prisijungti prie jau patarnaujančių trijų berniukų. Tų pačių metų balandžio 22 dieną, per Atvelykį, visi patarnautojai buvo įvilkti, jiems buvo įteikti tuometinio klebono Kęstučio Latožos pašventinti liturginiai drabužiai. Ministrantų pasirinktas globėjas – šv. Kazimieras. 2001 metų vasarą Užunvėžiuose, Anykščių rajone, įvyko pirmoji ministrantų stovykla „Tik‘ėjimo kelias“, kurioje buvo pašventinta patarnautojų vėliava, simbolizuojanti tik ėjimą link Dievo, Jo šviesos.

Taip metai iš metų tęsiasi mūsų istorija: ateina ir išeina žmonės, kažkas lieka, vyksta vasaros stovyklos, pamokėlės, žygiai ir daug įvairios veiklos iki pat šių dienų.

Kontaktai

Ministrantų el. paštas – ministrantai@tik.lt , tinklalapis – http://ministrantai.tik.lt .

aukštyn