į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

Sekminių iškilmės programa, birželio 3-9 d.
Paskelbta: 2019-05-12 15:59:31

Brangi Sese, brangus Broli!

Šiais metais džiaugiamės, išgyvendami jubiliejinius Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno savo pakylėjimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi. Kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį 8 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios einamas Kryžiaus kelias lietuvių kalba, o pamaldų pabaigoje Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje 12 val. vyksta Šv. Mišios.

Tave, Sese, Broli, kviečiame atvykti į svarbiausią Sekminių šventę Vilniaus arkivyskupijoje birželio 6–9 dienomis.

Sekminių programa:

Birželio 3, 4 ir 5 d. (pirmadienis-trečiadienis) šv. Mišios su pamokslu apie Šventosios Dvasios Asmenį 19 val. Vadovauja Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

Birželio 6 d. (ketvirtadienis) Švč. Sakramento adoracijos diena

 • Nuo 8 val. iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija ir išpažinties galimybė bažnyčioje
 • 18.30 val. Šv. Mišios LT ir PL kalbomis

Birželio 7 d. (penktadienis) Kunigų ir vienuolių diena

 • 10 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
 • 14 val. Šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių Agapė parapijos namų salėje
 • 18.30 val. Šv. Mišios LT ir PL kalbomis

Birželio 8 d. (šeštadienis) Šeimų (vaikų) ir jaunimo diena

Programa vaikams ir tėvams:

 • 10 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
 • 11 val. Šeimų Kryžiaus kelias. Agapė ir poilsis prie Geležinių vartų (Kryžiaus kelio metu)
 • 14 val. Vaikų šventės pabaiga

Programa jaunimui:

 • 16 val. I konferencija
 • 17 val. Kavos pertrauka
 • 17.30 val. II konferencija
 • 19 val. Vakarienė ir koncertas
 • 20.30 val. Šviesos Kelias
 • 22 val. Šv. Mišios
 • Po Šv. Mišių - adoracija ir šlovinimas

Birželio 9 d. (sekmadienis) SEKMINIŲ DIENA

 • 9 val. val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
 • 13 val. val. Iškilmingos Šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas
 • Po Šv. Mišių šventinis koncertas (folkloro ansamblis „Reketukas“, grupė „Baltos Varnos“) ir agapė pievoje
aukštyn