į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

Registruojame į Sutvirtinimo sakramento grupes
Paskelbta: 2019-09-11 17:14:20

Registruojame jaunuolius, jaunuoles nuo 15 m., lankančius tikybos pamokas mokyklose, ir suaugusiuosius, norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą, Kreiptis į zakristiją. 

 
Susitikimai vyks parapijos namuose kas savaitę 
nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d. 
 
aukštyn