Mažieji atlaidai ir Maldos už žmoniją diena

Gegužės 14 d., ketvirtadienį, švęsime Mažuosius Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus.
11:30 val. – rožinio malda.
12 val. – šv. Mišios.

Tą pačią dieną popiežius Pranciškus kviečia skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus Lietuvos žmones, kviesdami įsijungti į šią pasaulinę iniciatyvą.

Pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, jog žmonija yra viena šeima. Popiežius Pranciškus kviečia gegužės 14 d. skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus Lietuvos žmones, kviesdami įsijungti į šią pasaulinę iniciatyvą.
Kaip ji atsirado? 2019 m. vasario 4-ąją popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayyebas Abu Dabyje pasirašė Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Ši deklaracija gimė kaip atsvara visam tam, kas supriešina – nuo niekinančių stereotipų iki kruvinų karų. Popiežius ir didysis imamas nurodė kitą perspektyvą: visi esame Dievo Kūrėjo vaikai, taigi vienas kitam esame broliai ir seserys. Jeigu šią perspektyvą iš tiesų rimtai priimsime, ji viską pakeis į gerąją pusę.
„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – rašoma dokumento apie žmogiškąją brolybę preambulėje.
Kad būtų įvykdytos šio dokumento nuostatos, buvo įsteigtas Vyriausias komitetas žmogiškajai brolybei įgyvendinti, kurį sudaro įvairių religijų ir religinių institucijų atsakingieji. Tarp jų – ir kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. „Šiandien mūsų pasaulis susidūrė su didele grėsme, kuri kelia pavojų milijonams gyvybių visoje planetoje, – su greitu koronaviruso (Covid-19) plitimu. Dar kartą pripažindami gydytojų ir mokslinių tyrimų vaidmens svarbą kovojant su epidemija, nepamirškime tokios didelės krizės metu kreiptis į Dievą Kūrėją“, – rašoma Komiteto žmogiškajai brolybei įgyvendinti kvietime.
Komiteto pareiškime kviečiama gegužės 14 dieną melstis už visą žmoniją, maldą palydint pasninku ir gerais darbais: „Mes kviečiame visus žmones visame pasaulyje pasninkauti, daryti gailestingumo darbus ir kreiptis į Dievą pagal savąją religiją, tikėjimą ir doktriną, kad Dievas panaikintų šią epidemiją, išgelbėtų iš šios nelaimės, padėtų mokslininkams atrasti vaistą, kuris ją įveiktų, išlaisvintų pasaulį nuo sunkaus užkrato padarinių sveikatai, ekonomikai, humanitarinei situacijai.“
Vyriausiasis komitetas pakvietė visų religijų vadovus ir žmones visame pasaulyje atsiliepti į šį humanitarinį kvietimą kreiptis į Dievą vienu balsu, kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija