I Advento sekmadienio skelbimai (lapkričio 29 d.)

Advento šiokiadieniais ryte 7 val. žvakių šviesoje vyks Rarotinės Mišios, skirtos Dievo Motinos garbei. Į jas ateikime su žiburiais.

Sekmadieniais pašventintų kalėdaičių rasite prie centrinių ir šoninių durų, o šiokiadieniais – zakristijoje. Prie Marijos altoriaus kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždekite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta Žaislų dėžė – kviečiame Caritą lankantiems vaikams paaukoti tik gerų žaislų.

Ačiū parapijos šeimoms ir vaikams, dalyvavusiems pirmajame konkurse nusipinti Advento vainiką. Šios savaitės užduotis: pagaminti avytę mūsų parapijos prakartėlei. Kviečiame iš bet kokių medžiagų, išskyrus popierių, pagaminti avytę ir atnešti ją į zakristiją. Visos avytės Kūčių naktį sugužės į prakartėlę.

Advento metu kviečiame bendrai maldai: kiekvieną vakarą 20 val. kviečiame savo namuose su šeima melstis Marijos litaniją ir drauge su Mergele Marija laukti gimsiančio Kūdikėlio.

Ateinantį šeštadienį dėl karantino kryžiaus kelias nebus einamas, tačiau 12 val. šv. Mišios už visus Kryžiaus kelio maldininkus bus aukojamos.

Dėl pandemijos šiemet nebus Susitaikymo pamaldų, todėl išpažinčių klausysime kiekvieną advento šeštadienį nuo 13 iki 16 val. Pasinaudokite proga!

Ateinantį sekmadienį LRT televizija transliuos Šv. Mišias iš mūsų bažnyčios. Dvyliktos valandos šv. Mišios bus aukojamos pusvalandžiu vėliau – ne 12 val., bet 12.30 val.

Advento laiko stabtelėjimams siūlome atsiversti žurnalą Kelionė – jis apie gyvenimą ir mirtį. Žurnalo turinys yra vertas savo trijų eurų kainos! Paskutinė proga vaikams zakristijoje įgyti Advento kalendorių. Netrukus pigiau nei knygyne galėsite zakristijoje įsigyti kun. Mozės knygą „Nesuskambėjęs pragaras“ – tai vertinga dovana Kalėdoms.

Palaimintos savaitės +

Scroll to Top