Parapijos skelbimai (rugsėjo 20 d.)

Spontaninės maldos ir šlovinimo giesmės mylėtojus kviečiame šį antradienį (rugsėjo 22 d.) 20 val. į maldą ir šlovinimą bažnyčioje.

Kitą sekmadienį (rugsėjo 27 d.) minėsime Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną, tad po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime automobilius. Kviečiame į Šv. Mišias atvykti ratuotus.

Bažnyčios kaimynystėje tarnaujančios Nukryžiuotojo Kristaus seserys ateinantį šeštadienį merginas kviečia į pašaukimų dieną vienuolyne.

Tęsiame vaikų registraciją į Pirmosios Komunijos susitikimus. Išsamesnė informacija čia. O ką veikti tiems vaikams, kurie šiemet jau priėmė Pirmąją Komuniją? Juos kviečiame tęsti tikėjimo kelionę ir jau dabar užsirašyti į jiems skirtą grupelę, parašant laišką elektroniniu paštu info@vilniauskalvarijos.lt.

Kviečiame jus į rekolekcijas, kurios vyks jūsų namuose! Tai jėzuitiškos 33-jų savaičių pratybos „Eik į savo kambarėlį“, susidedančios iš asmeninės maldos namuose ir pasidalinimo grupelėje parapijos namuose. Registracija čia.

Skaitytojų dėmesio tikisi du žurnalai visai šeimai: „Kelionė“ ir „Artuma“. „Kelionės“ numeris skirtas piligrimystei, o „Artuma“ klausia kokia pasauliečių vieta Bažnyčioje. Labai aktualios ir svarbios temos! Žurnalus kviečiame įsigyti zakristijoje (žurnalai kainuoja po 3€).

Scroll to Top