Sinodas

Sinodo plakatas_gulst_2Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapija, kaip ir viso pasaulio katalikai, popiežiaus pakviesti, žengia sinodo keliu.
 
Sinodo tikslas – kaip visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus“ (Vademecumas, 1.3).
 
Šio sinodo, taigi ir konsultacinių pasitarimų tikslas nėra gaminti dokumentus, bet „puoselėti svajones, žadinti pranašystes ir regėjimus, leisti skleistis vilčiai, įkvėpti pasitikėjimą, aptvarstyti žaizdas, megzti santykius, prikelti vilties aušrą, mokytis vienas iš kito ir kurti pozityvią vaizduotę, kuri nušviečia protus, sušildo širdis ir suteikia mūsų rankoms stiprybės“ (Parengiamasis dokumentas, 32).
 
Parapija sinodiniu keliu eina šiais būdais:
  1. Parapijoje esančios grupės dalį savo susitikimų skiria sinodinėms temoms. Grupės pačios organizuoja šiuos susitikimus.
  2. Kas keletą savaičių 16 val. sekmadienio Šv. Mišios yra skiriamos sinodui (tikslus grafikas žemiau). Jose sakomas konkrečiai sinodo temai skirtas pamokslas, o diskusijų grupelės vyksta iškart po Šv. Mišių parapijos namuose.
  3. Parapijoje taip pat organizuojami ketvirtadieniniai susitikimai, skirti sinodui. Šie susitikimai vyksta parapijos namuose 19 val. (tikslus grafikas žemiau).
Kiekvienas gali dalyvauti sinodui skirtose Šv. Mišiose ir sinodiniuose susitikimuose.
 
 
Informacija sinodo moderatoriams
 
Sinodinio susitikimo metu surinktas įžvalgas kviečiame perduoti:
Informaciją prašome dubliuoti, t.y. siųsti iškart abiem el. pašto adresais arba tą pačią informaciją pildyti abiejose formose.
 
Papildomą informaciją apie sinodą galima rasti čia:
Scroll to Top