Skelbimai 07-17

XVI eilinis sekmadienis

Ačiū visiems už bendra maldą ir Jūsų buvimą kartu

 

  • Liepos 30-31 d. Šiauliuose vyksta Kryžių kalno atlaidai. Mes kviečiame liepos 31 d. sekmadienį vykti kartu į piligriminę kelionę į šiuos atlaidus. 07.00 išvykstame nuo mūsų bažnyčios, Šiauliuose 11.00 piligriminis žygis nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną, 14.00 val. susitaikinimo pamaldos Kryžiaus kalne, ir 15.00 val. Šv. Mišios, po agapės grįžtame namo, planuojame sugrįžti apie 20.00 val. Daugiau informacijos ir registracija vyksta mūsų bažnyčios zakristijoje. Auka 10 Eurų.
  • Liepos 22 d., penktadienį, yra šventosios Marijos Magdalietės šventė. Marija iš Magdalos buvo Jėzaus mokinė. Kartu su kitomis moterimis ji lydėjo Gelbėtoją. Ji pirmoji sutiko prisikėlusį Viešpatį ir perdavė džiugiąją naujieną apaštalams. Ji buvo pavadinta apaštalų apaštale. Jos užtarimu melsimės, kad Geroji Naujiena apie prisikėlusį Viešpatį pasiektų visus žmones.

Liepos 23 d., šeštadienį, liturgija mini šventąją Brigitą, Europos globėją. Jos užtarimu melsimės, kad Europa būtų ištikima krikščioniškoms vertybėms ir liktų ištikima Kristui ir jo Evangelijai.

  • Liepos 23 d. 20.00 kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą su Marcin Zielenski iš Lenkijos.
  • Periodinius leidinius žurnalus „Kelionė“ ir „Artuma“, maldynėlį „Magnificat“ galite įsigyti zakristijoje.

 

VISIEMS PALAIMINTO SEKMADIENIO IR GERŲ ATOSTOGŲ!!!

Scroll to Top