Kryžiaus kelias einamas

Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais (visus metus)

Kryžiaus kelio pradžia – 8 val. Po Kryžiaus kelio – Šv. Mišios Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 12 val. Organizuoja Vilniaus Kalvarijų parapija.


Pirmaisiais mėnesio penktadieniais (nuo gegužės iki rugsėjo mėn.)

Kryžiaus kelio pradžia 15 val. Po Kryžiaus kelio – Šv. Mišios Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 19 val. Organizuoja Pranciškonai pasauliečiai.


Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio pradžia – nuo Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios (Baltupiuose, šalia buvusios „Pušyno kelio“ sanatorijos).

Kryžiaus kelio žemėlapis
Kryžiaus kelio stotys
Kryžiaus kelio istorija