Sakramentai

KRIKŠTAS

Parapijoje vyksta Krikšto katechezė tėvams ir krikštatėviams:
Antradieniais 19.00 lietuvių k.
Trečiadieniais 18.00 lenkų k. (vasaros laiku 19.00).

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto ir Eucharistijos sakramentus, ruošiami grupelėje nuo lapkričio mėn. iki Velykų. Registracija vyksta spalio mėnesį. 

Išsami informacija ir registracija internetu čia:

https://forms.gle/4LHqgixCUCoGUCXKA

 • Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.
 • Būti ne jaunesni nei 16 metų, priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. 
 • Jei krikštatėviai gyvena šeiminį gyvenimą (abu kartu ar kažkuris iš jų), turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą. 
 • Įsipareigoja padėti tėvams ugdydami krikšto vaiko tikėjimą bei bendruomeniškumą. 
 • Malda lydi naują krikščionį. 
 • Puoselėja dvasinę savo paties atsakomybę ir giminystę su pakrikštytu žmogumi. 
 • Visą gyvenimą palaiko savo Krikšto sūnų ar dukrą visuose sunkumuose ir džiaugsmuose. 
 • Stengiasi dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švenčia sekmadienius, gyvena krikščionišką gyvenimą ir savo pavyzdžiu rodo kelią į gyvenimą su Dievu, atveria tokio gyvenimo grožį bei prasmę.
 • Drauge su kataliku krikštatėviu kitas gali būti Rytų Bažnyčios tikintysis (ortodoksas), jei tik yra praktikuojantis ir tinkamas (t.y. atitinkantis ir anksčiau išvardintas katalikams skirtas sąlygas)

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Mūsų parapijos Šv.  Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) vienerius mokslo metus ruošiami:

 • 9-10 metų vaikai (3-4 klasė),
 • šiais mokslo metais mokykloje būtinai lankantys tikybos pamokas,
 • gyvenantys mūsų parapijoje arba besimokantys parapijos teritorijoje esančiose mokyklose.

Vaikai priimami tik iš anksto tėvams juos užregistravus!

Susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Katechezės užsiėmimai vyksta 1 val. kartą per savaitę darbo dienomis popiet, toje pačioje grupėje (grupę pasirinksite registracijos metu), o sekmadieniais 10.30 val. vaikai su tėvais privalo dalyvauti Šv. Mišiose. Tėvams kartą per mėnesį bus organizuojamos tėvų katechezės.

Registracija į grupes lietuvių k. vyks parapijos namuose (Kalvarijų g. 329):

rugsėjo 13 d. (trečiad.) 17.00 – 20.00 val.,

20 d. (trečiad.) 17.00 – 19.00 val.,

22 d. (penktad.) 16.00  18.00 val.

Į registraciją vaiko vesti nereikia, atvyksta tik vienas iš tėvų, turėdamas vaiko Krikšto liudijimo kopiją ir užpildytą prašymą

Internetu, telefonu ar el. paštu neregistruojama.

Vietų skaičius ribotas.

LAUKIAME JŪSŲ!

SUTVIRTINIMAS

Jaunuolius (15-18 metų amžiaus), lankančius mokykloje tikybos pamokas, ruošiame Sutvirtinimo sakramentui.
 
Pasiruošimas lietuvių kalba vyks 3 etapais:
1) Alfa kursas pirmadieniais 18.15 val. (nuo 2023 m. spalio 2 d. iki gruodžio 18 d.), susitikimai truks 2 val. (be pateisinamos priežasties galima praleisti tik 2 susitikimus). Būtina dalyvauti Alfa savaitgalyje spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje, į kurį įeina keturių susitikimų medžiaga (data dar bus patikslinta).
 
2) Praktinis susipažinimas su parapijos veiklomis. Detalesnis apibūdinimas veiklų ir užimtumas bus pristatyti prasidėjus Alfa kursui.
 
3) Nuo sausio penktadieniais vyks 1 val. katechezės (planuojama 16 val., bet priklausys nuo besiruošiančiųjų skaičiaus, gali būti ir vėlesnė grupė, detales pranešime pirmo etapo eigoje).
 
Besiruošiančiuosius kviečiame kiekvieną sekmadienį švęsti Šv. Mišias 16 val.
Sutvirtinimo iškilmė (lietuvių kalba) numatoma per Sekmines – 2024-05-19.
 
Registracija vyksta bažnyčios zakristijoje rugsėjį:
darbo dienomis 16-19 val., sekmadieniais po 16 val. Šv. Mišių.
 
Suaugusiųjų grupę Sutvirtinimui rinksime gruodžio mėnesį.

„Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą” (Lumen Gentium).

 

Šio sakramento priėmimas yra krikščioniškos brandos ženklas. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis mėnesius. Norinčius kviečiame asmeniškai kreiptis į parapijos kunigą. Sėkmingai baigus pasiruošimą, išduodama sutvirtinimo kortelė – dokumentas, būtinas Sutvirtinimo sakramentui gauti.

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI!

 

Dėl santuokos sužadėtiniai kreipiasi į parapijos kunigą prieš 5 mėnesius iki santuokos.

Susitikimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 19 val. parapijos namuose.

Sužadėtinių kursai rengiami nuolat.

 

Registracija el. paštu: suzadetiniukursai@vilniauskalvarijos.lt

– Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);


– Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvos formos pažyma). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas; Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas.

Dokumentų galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). 


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, turi ateiti su savo tapatybę patvirtinančiu asmens dokumentu.


Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų su laisvo stovio liudijimu, turi kartu atsivesti liudininkus (vieną iš tėvų arba du pilnamečius asmenis) su asmens dokumentais.

Dokumento galiojimo laikas – 6 mėnesiai.


– Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.


– Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.


​Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti santuoką civiliškai (ne vėliau, kaip 2 savaitės iki bažnytinės santuokos).