LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos pastoracinė taryba

Parapijos dvasininkai
  • Klebonas Ruslan VILKEL, tel. (5) 269 74 69
  • Vikaras Mykolas SOTNIČENKA, tel. (5) 296 77 79
Liturginė sekcija
  • Arnoldas STASIULIS, tel. 8-614 81485
  • Vanda VALINSKIENĖ, tel. (5) 279 35 71
Socialinės karitatyvinės veiklos sekcija
  • Audrė DAMBRAUSKIENĖ, tel. 8-614 85323
  • Bronė ZAKIENĖ, tel. 8-615 63442
Švietimo, kultūros ir šeimos sekcija
  • Jurgita BIKTIMIROVAITĖ, tel. 8-614 32352
Darbo su jaunimu sekcija

 

Parapijos ekonominės tarybos nariai
  • Liudas BUČELIS, tel. 8-686 82576
  • Valerija ŠIMĖNIENĖ, tel. 8-687 40419

 

aukštyn