LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Caritas

Caritas nedirba nuo birželio iki rugsėjo menesio

Prie parapijos veikia CARITAS. Patalpos yra Parapijos namuose. Įėjimas – kairėje, žvelgiant į bažnyčią nuo Kalvarijų gatvės.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos CARITAS dirba: 

  • pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00 - 18.45
    antradieniais (maldos susirinkimas) 17.45 - 18.45
    penktadieniais (užsiėmimai su vaikais) 17.00 - 18.45

CARITAS struktūra

CARITAS yra pavaldus parapijos klebonui kun. Ruslan Vilkel.

  • Vadovė – Bronė Zakienė
  • Iždininkė – Valerija Šimėnienė

CARITAS veiklos principai

– pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris. Caritas teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.

– bažnytinės bendruomenės jautrinimas, aktyvinimas veikti gailestingajai meilei ir teisingumui.

– veikla grįsta savanoriško darbo principais. Savanoriai gerai žino situaciją, turi patirties ir įgūdžių suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą; padėti visuomenės „atstumtajam“ atsitiesti, susigrąžinti žmogiškąjį orumą ir žmogaus vardo vertą gyvenimą.

Pagrindinės veiklos kryptys

Stokojančių šeimų globa (pagalba maisto produktais, lankymas šeimose, užsiėmimai parapijoje, ekskursijos, stovyklos). Vykdoma programa „šeima-šeimai“. 

Paramos priėmimas ir labdaros teikimas.

Bendradarbiavimas su visomis parapijoje veikiančiomis veiklomis ir pagalba parapijos renginiuose.

Kiekvieną mėnesį rengiami CARITAS savanorių susirinkimai ir dvasiniai užsiėmimai, kuriuos veda parapijos klebonas.

CARITAS veikloje dalyvauja 28 savanoriai.

  • Užsiėmimus su vaikais penktadieniais koordinuoja Audrė Dambrauskienė.
  • Už veiklos organizavimą pirmadieniais atsakinga Stasė Gustainienė, trečiadieniais – Danutė Čivinskienė.
  • Už maldą antradieniais atsakingos Janina Nagelienė ir Leonida Liubšytė.
 

 

 

aukštyn