2023 01 22 PARAPIJOS SKELBIMAI

III eilinio sekmadienio (sausio 22 d.) skelbimai

 

Šiandien, III eilinį sekmadienį, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva nuo 2019 m. yra švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis. Tai ypatingas kvietimas atrasti Dievo slėpinį skaitant Šventąjį Raštą. Popiežius primena, kad „Jėzus Kristus beldžiasi į mūsų duris per Šventąjį Raštą; jei įsiklausome ir atveriame proto bei širdies duris, jis įžengia į mūsų gyvenimą ir lieka su mumis”. Tegul tai būna ypatingas laikas, kai skaitant įkvėptus tekstus atrandame Dievą ir stipriname tikėjimą.

 

Šiandien 16 val. Mišiose visų krikščionių vienybę melsimės kartu su graikų apeigų dvasininku, o giedos mišrus įvairių krikščionių bendrijų choras.

 

Primename, jog iki sausio 25 dienos tęsiasi maldų savaitė už krikščionių vienybę! Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į bendrą maldą už krikščionių vienybę – svarbų Kristaus siekimą savo įkurtoje Bažnyčioje. Sukalbėjus maldą galima laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastas sąlygas.

 

Sausio 16 d. pradėjome ALFĄ kursą. Dar yra galimybė prisijungti, registruotis zakristijoje. Brangius mūsų parapijiečius prašome palydėti visus ALFOS kurso dalyvius savo malda.

 

Suaugusius vyrus kviečiame patarnauti prie altoriaus. Pradžioje keletą pasiruošimo susitikimų su kun. Robertu, o po to tarnystės Viešpaties garbei. Registruotis prašome zakristijoje.

 

Praeitais metais mūsų parapija pradėjo eiti sinodiniu keliu. Pavasarį vyko susitikimai, į kuriuos atėję žmonės dalinosi savo pamąstymais ir įžvalgomis apie tai, kaip parapija, t.y. mes, visi kartu, gyvename, kas džiugina ir ką reikėtų keisti. Šiais metais, vasario 18 -ąją, vyks šių įžvalgų pristatymas ir apibendrinimas.

Ateik ir išgirsk, kas buvo išdiskutuota ir kokie buvo pastebėjimai bei pasiūlymai. Ateik ir pridėk savo pasiūlymą!

Susitikimą pradėsime vasario 18-ą dieną 10 val. Šventosiomis Mišiomis. Detalesnę renginio programą paskelbsime vėliau. Registracijos formą galima rasti parapijos internetinėje erdvėje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.