2023 05 07 PARAPIJOS SKELBIMAI

V Velykų sekmadienio (gegužės 7 d.) skelbimai

 

Pradėjome gegužės mėnesį, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame kviečiami melstis savo šeimose ir namuose.

 

Šį sekmadienį mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Šią dieną prisiminkime maldoje savo gyvas mamas, krikšto mamas bei sutvirtinimo mamas.

Gegužės 8 d., pirmadienį, 19 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas, prašant joms amžinojo džiaugsmo pas Viešpatį. Motinų, krikšto mamų, močiučių vardus šioms Mišioms galima užrašyti zakristijoje.

 

Kitą sekmadienį, gegužės 14 d., kviečiame į gegužinių pamaldų šventę Balsių progimnazijos didžioje salėje. 17 val. šv. Mišios, kurioms vadovaus J.E. vysk. Darius Trijonis, po jų – koncertas ir agapė.

 

Tai pat kitą sekmadienį po 12 val. šv. Mišių mūsų senjorus kviečiame į agapę ir susitikimą mūsų parapijos namų didžioje salėje. Svečiuose – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. Mindaugas Bernotavičius.

 

Sekminės jau netrukus!

Sekminių atlaidų programą rasite plakuose ant bažnyčios durų ir internetiniame puslapyje.

O kad šventė vyktų kuo sklandžiau, kviečiame prisijungti savanorystei Sekminių atlaidų metu!
Laukiame Tavęs!
 
 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d.

Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.

____________________________________________________________________

 

Mylimos mamos, Jūs mokote žengti pirmuosius tikėjimo žingsnius ir ištikimai mus lydyte savo malda per gyvenimą. Nematomas ryšys, jungiantis mus, nepaiso nei laiko, nei atstumo, nes Motinos meilė begalinė. Mylėti tėvynę, branginti kiekvieną žmogų, suprasti, atjausti, padėti be meilės Motinai yra neįmanoma. Dėkui Jums, mūsų mylimos mamos! Dievo palaimos, stiprybės ir sveikatos!

Džiugios, pavasariškos, saulėtos Motinos dienos!