2023 10 15 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXVIII eilinio sekmadienio (spalio 15 d.) skelbimai

 

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. Ačiū visiems prisidėjusiems prie vakarykštės MAISTO BANKO akcijos. Akcijos metu surinkome 576 vienetų įvairių produktų, aukojimų – 113. Ačiū savanoriams, aukotojams, visiems, kurie ar tarnyste, ar auka stengiasi ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems to labai reikia, ypač šiais neramiais laikais. 

2. Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinio pamaldos vyks kasdien prieš šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

3. Ateinantį sekmadienį, spalio 22 d., bus minima Pasaulinė misijų diena. Per 29-ojo eilinio sekmadienio šv. Mišias (spalio 22 d.) rinkliava bus skirta misijoms paremti.

4. Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams. Registracija vyksta zakristijoje.

Suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, sutvirtinimui registruosime gruodžio mėn.

5. Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Jų vardus Vėlinių aštuondienio metu pradėsime skaityti su mišparais prieš šv. Mišias. 

6. Parapijos namuose galima aplankyti parodą apie Eucharistijos stebuklus. Šios parodos kūrėjas buvo pal. Karlas Akutis, jaunas italas, dangui gimęs prieš 17 metų. Pal. Karlas Akutis rinko informaciją apie Eucharistijos stebuklus, kad žinia apie Jėzaus artumą mums internetu pasiektų mūsų laikų žmones. Prašykime Jo užtarimo ir visų parapijiečių maldos, kad ypač mūsų parapijos jaunimui Viešpats taptų artimas.

7. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia, auka yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 

8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygų apie šv. Hindegardą Bingenietę.

Palaimintos savaitės +