Orędzie Biskupów Litwy, dotyczące rozpoczęcia drogi synodalnej

Orędzie Biskupów Litwy,

 dotyczące rozpoczęcia drogi synodalnej

15 października 2021 r.

Drodzy wierni i wszyscy ludzie dobrej woli,

Kościół to lud Boży podróżujący przez historię. W tej podróży ważne jest, aby ufać towarzyszom podróży, rozmawiać z nimi, dzielić się i wymieniać doświadczeniami. Jako tajemniczy „nieznajomy” podróżuje z nami nasz Pan Jezus Chrystus, wyjaśniając nam Pisma, zapraszając do łamania chleba i rozpalając nadzieję w naszych sercach (por. Łk 24, 13-35).

Trzeba jednak wyruszyć w podróż. To właśnie ma na myśli Papież Franciszek, zapraszając cały Kościół na drogę synodalną, którą będziemy kroczyć, słuchając słowa Bożego, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata i szukając najlepszego sposobu realizacji tej misji, do której Pan nas powołał.

Słowo synod oznacza wspólne podróżowanie. „Idąc razem i wspólnie zastanawiając się nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł nauczyć się na podstawie tego, czego pozna i doświadczy, jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie.” (DP, 1).

W Kościołach lokalnych pierwszy etap synodu rozpocznie się 17 października 2021 roku i potrwa do kwietnia 2022 roku. Na tym etapie jesteśmy wezwani do wsłuchiwania się na modlitwie w głos Ducha Świętego, prowadzącego nas w Kościele i pozostania otwartymi na niespodzianki, które Duch z pewnością będzie przygotowywał dla nas na tej drodze (por. DP, 2).

Celem pierwszego etapu drogi synodalnej jest zapoczątkowanie szerokiego procesu konsultacji z udziałem pasterzy i wiernych Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby mówić o Kościele. W najbliższym czasie, również i w litewskich diecezjach, będą organizowane spotkania konsultacyjne, które będą odbywać się przy parafiach, w różnych grupach oraz na platformach internetowych. Mają one za cel wsłuchać się w głos członków ludu Bożego. Niech to będzie „dzielenie się pasją do wspólnej misji ewangelizacyjnej” (DP, 14). Droga synodalna jest przede wszystkim pełnym nadziei procesem duchowym, prowadzącym do uznania własnej wartości, dzielenia się i nawrócenia.

Najmilsi,

zwracamy się do Was, abyście przyjęli zaproszenie Papieża Franciszka na drogę synodalną, aktywnie włączając się do procesów odnowy Kościoła, modląc się w ciszy oraz przeprowadzając głębokie i dojrzałe refleksje, inspirowane przez Ducha Świętego. Na drodze synodalnej musimy przyjrzeć się, jak wspólnie – duchowni i świeccy – budujemy wspólnotę Kościoła, zaczynając od odkrywania potrzeb najmniejszych parafialnych czy modlitewnych grup.

Czując się współodpowiedzialni za Kościół, musimy znaleźć sposób wspólnego spotkania się i poszukiwania woli Bożej. Zaprośmy na drogę synodalną także tych, którzy z różnych powodów są daleko od Kościoła lub na marginesie społeczeństwa, ponieważ równie ważne jest usłyszenie i ich głosu. Wiara rodzi się, gdy ludzie są doceniani: przez wysłuchanie ich wołania, pomaga się im przezwyciężać trudności, docenia się ich otwartość, potwierdza się ich godność w oczach Boga i przywraca wspólnocie (por. Vademecum 4.1).

Podczas spotkań konsultacyjnych Papież Franciszek zachęca nas do zastanowienia się nad następującymi fundamentalnymi pytaniami: Jak dzisiaj „podążamy razem” w naszym Kościele lokalnym? Do jakich kroków zachęca nas Duch, abyśmy się rozwijali podczas wspólnej podróży? (por. PD, 26). Sednem procesu synodalnego jest słuchanie Boga przez słuchanie siebie nawzajem. Słuchamy siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, przemawiającego w naszym dzisiejszym świecie (por. Vademecum, 4.1). Z otwartym sercem módlmy się o natchnienia i przewodnictwo Ducha Świętego!

Modlitwa Synodalna:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Ty jedynie nas prowadź,

zamieszkaj w naszych sercach,

pokaż nam drogę, którą mamy iść

i naucz jak mamy nią podążać. 

 

Niech Duch Święty kieruje nami na drodze synodalnej i prowadzi wszystkich do pełni prawdy!

Biskupi Litwy

Przewiń do góry