Jezus jest żywy. Wiara jest żywa. Żywa jest i ta parafia. Żywa duchem wspólnoty, pragnieniem szukania, poznawania, wdzięczności i bycia z Panem w swoim życiu. W parafii działają grupy wspaniałych ludzi, których członkowie pomagają sobie nawzajem wzrastać w wierze. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! Miejmy odwagę żyć tym, za czym naprawdę tęskni nasze serce.

Vilniaus Kalvarijų lietuvių bendruomenės (maldos ir veiklos) grupės:

Šv. Dvasios maldos grupelė „Viešpaties žmonės“

Kiekvieną dieną meldžiamės Šventajai Dvasiai savo
intencijomis, už Bažnyčią bei kitomis intencijomis. Didžiausią dėmesį skiriame
bendruomeninei maldai.

Maldos susitikimai kas dvi savaites Carito patalpose.

 

Kontaktinis asmuo: Stasė, tel. nr. 86 115 4577 

Maldos grupė „Motinos maldoje“

Motinų malda keičia pasaulį!

 

Susitikimai vyskta kiekvieną antradienį po 7 val. šv. Mišių parapijos namuose.

 

Kontaktinis asmuo: Teresė, tel. nr. 86 743 9780 

Maldos grupė “Vienos širdies”

Šloviname Viešpatį giesme, žodžiu, savo širdimi atsiliepiant į Šventosios Dvasios kvietimus. Meldžiamės įvairiomis intencijomis bei skaitome Dievo žodį. Jei tavo širdis trokšta šlovinti Viešpatį – ateik, prisijunk!

 

Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį (išskyrus I mėnesio) po 19 val. šv. Mišių parapijos namuose.

 

Kontaktinis asmuo: Mantas, tel. nr. 86 507 1163 

Kryžiaus kelių maldos grupelė

Meldžiamės už žmonių atsivertimą, sielas skaistykloje, kunigus, tautos vadovus ir savomis intencijomis eidami Kalvarijų Kryžiaus kelią. Kviečiame prisijungti!

 

Kiekvieną trečiadienį renkasi (vasaros metu 19 val., žiemos – 18:30 val.) prie Sopulingosios koplyčios Baltupiuose. 

Kryžiaus kelio neina nuo gruodžio 24 d. iki sausio 6 d. imtinai, per Velykų Gailestingumo oktavą ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus.

 

Kontaktinis asmuo: Aloyzas, tel. nr. 86 999 2735 

Pal. T. Matulionio Balsių maldos grupė

Pagrindinis tikslas – suburti Balsių bendruomenės tikinčiuosius maldai. Meldžiamasi bendromis, parapijos ir bendruomenės intencijomis, viena iš kurių yra būsimoji Balsių parapija ir bažnyčia. Maldos grupė meldžiasi rožinį, Pal. Teofilio Matulionio litaniją, Šv. Kazimiero litaniją ir kitas litanijas, skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda giesmes.

 

Susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį 19 val. Balsių progimnazijoje, 218 kabinete.

Grupės vadovė: Valentina, tel. nr. 86 993 6134

 

Koordinatorė: Sonata, tel. nr. 86 862 5931 

"Gyvybės duonos" šeimų grupės

„Gyvybes duonos” šeimų grupės tikslas  – padėti vieni kitiems eiti link Dievo, stiprinant katalikišką santuokos ir šeimos dvasią per bendrą maldą, mėnesiniuose šeimų grupės  susitikimuose dalinantis savo patirtimi ir kartu gilinant santuokiniam ir šeimos gyvenimui reikalingas žinias. Siekiame būti aktyviais parapijos nariais ir aktyviai dalyvaujame  parapijos veikloje. Šiuo metu „Gyvybės duonos“ veikloje dalyvauja šešios šeimų grupės – 32 šeimos.

 

Susitikimai vyksta kartą per mėnesį grupės narių namuose.

 

Kontaktinis asmuo: Raimondas, el. paštas
raimondas.maciulevicius@gmail.com 

Šeimų grupelės „Šeimytė“

Šiuo metu yra dvi
pilnai susiformavusios grupelė
s, kuriose susirinkusios šeimos dalinasi savo patirtimi, išgyvenimais, džiaugsmais, rūpesčiais ir Dievo
vedimu, kur
į patyrė
mėnesio metu. Grupelėse svarbu atviras ir pasitikėjimu pagrįstas bendravimas,
todėl laikomė
s konfidencialumo susitarimo. Susitikimų metu stengiamės diskutuoti/bendrauti
turėdami temą, kurią
pristato ir moderuoja už tą susitikimą atsakinga šeima. Mėnesio eigoje, užtariame
ir maldoje palydime kitas grupel
ės
š
eimas.

 

Susitikimai vyksta kartą per mėnesį pastoviu metu namuose pas vieną iš šeimų. Priklausomai nuo metų laiko ir oro susitikimai vyksta ir parapijos pievoje.

 

Kontaktinis asmuo:
Darius, tel. nr. 86 623 2336

Jaunimo bendruomenė

Drauge giliname tikėjimo
žinias, diskutuojame aktualiomis temomis, kartu sportuojame ir leidžiame smagiai laiką kaip bendruomenė. Norime drauge skleisti žinią, kad Bažnyčia yra
jauna ir aktyvi. Š
iais metais kviečiame
visus norin
čius
prisijungti prie labai skirtingų ir į
vairių veiklų.

 

Kievieną I mėnesio sekmadienį po 16 val. šv.
Mišių Švč. Sakramento adoracijoje ir šlovinime

Kiekvieną II mėnesio ketvirtadienį 20 val. Taizé pamaldose

Kiekvieną III mėnesio sekmadienį po 16 val. šv. Mišių „Diskusijų klube”

 

Koordinatorės:
Indr
ė, tel. nr. 86 472 4156; 

Milda, tel. nr. 86 864 1616

 

Iškilusius klausimus kviečiame rašyti
el. paštu jaunimas.kalvarijos@gmail.com

Ministrantai (patarnautojai)

Patarnaujame ir padedame
kunigui per šv. Mišias. Drauge turime pamokė
les, kurių metu mokomės pažinti liturgiją, suvokti šv. Mišių prasmę, gilinamės į krikščioniui rūpimus klausimus. Smagiai leidžiame
laiką ne tik bažnyčioje, bet ir už
jos ribų

Patarnautojų registracija: ČIA

Norinčius patarnauti kviečiame ateiti į zakristiją ir pranešti esančiam dvasininkui apie savo pasiryžimą. 

Vaikų choras

Repetuoja kartą per savaitę ir gieda sekmadieniais 10.30 val. šv. Mišiose. Kviečiame prisijungti visus, mokančius skaityti vaikus!

 

 

Kontaktinis asmuo: Dovilė, tel. nr. 86 895 5301 

Jaunimo sumos choras

Repetuoja kartą per savaitę ir gieda kas antrą sekmadienį 12 val. šv. Mišiose bei per iškilmingas šventes. Jei giesmė ir šauni kompanija prie širdies, kviečiame prisijungti!

 

 

Kontaktinis asmuo: Dovilė, tel. nr. 86 895 5301 

Vyrų choras

Repetuoja kiekvieną ketvirtadienį po 19 val. vakaro šv. Mišių ir gieda kiekvieno mėnesio II sekmadienį 16 val. šv. Mišiose. Laukiami visi nauji, giedoti vyriškoje kompanijoje norintys vyrai.

 

 

Kontaktinis asmuo: Dovilė, tel. nr. 86 895 5301

Sumos suaugusių/senjorų choras

Repetuoja kartą per savaitę ir kas antrą sekmadienį gieda 12val. Šv. Mišiose.

Anoniminiai alkoholikai (AA) "Kalvarijų grupė"

Padeda gyventi blaiviai. Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Nėra nei stojamojo, nei nario mokesčio.

 

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 20 val. (iki 21.15 val.).

Renkasi parapijos namų I aukšte Kanos kambaryje.

 

Kontaktiniai asmenys: Ruslanas, tel. nr. 86 524 4401; Gintaras, tel. nr. 86 503 3405

Suaugusieji alkoholikų vaikai (SAVinė)

Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį 18.45 – 20.15 .

Renkasi parapijos namų I aukšte, šv. Šeimos kambaryje.

 

 

Kontaktinis asmuo: Edmundas, tel. nr. 86 731 6306

Caritas

Stokojančių šeimų globa, vykdoma programa „šeima – šeimai; paramos priėmimas ir labdaros teikimas; malda; bendradarbiavimas su kitomis parapijoje veikiančiomis grupėmis ir pagalba parapijos renginiuose.

 

Laikas: pirmadienį 17.00 – 18.45; antradienį 17.30 – 18.30; trečiadienį 9.00 – 11.00;

penktadienį 17.00 – 18.00 vasaros laiku ir  16.00 – 18.00 žiemos laiku.

Vieta: Caritas patalpos parapijos namuose, įėjimas kairėje, žvelgiant į bažnyčią nuo Kalvarijų gatvės.

 

Kontaktinis asmuo: Bronė, tel. nr. 86 156 3442 

Šeštadienio moterų pusryčiai

Susitikimai skirti įvairaus amžiaus moterims – tiek pradėjusioms eiti gyvenimo keliu, tiek jau auginančioms anūkus. Moterys gali ateiti ir su mažyliais.

 

 

Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį, šeštadieniais nuo 10 val. iki 12 val. parapijos namų I aukše Kanos kambaryje. Arbata, kava ir vaišės suneštinės. Susitikimams būtina išankstinė registracija.

 

Kontaktinis asmuo: Rasa, tel. nr. 86 716 3032

Detalesnę informaciją, kuri jus domintų galite sužinoti užėję į zakristiją arba rašyti į el. paštą: info@vilniauskalvarijos.lt

Modlitewne grupy wspólnoty polskiej w Kalwarii Wileńskiej:

Ministranci

Głównym celem ministrantów jest rozwój osobisty w relacji z Bogiem poprzez wzmacnianie daru Wiary, służbę Bogu i wspólnocie podczas Mszy Świętych. Alumni z seminarium uczą podstawowych obowiązków służby przy ołtarzu. 

Ministranci aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty, 

a także osobiście organizują:

* rekolekcje

* obozy

* spotkania modlitewne

* spotkania sportowe.

Rejestracja internetowa TUTAJ

Ci, którzy chcą służyć pod czas Mszy Świętaj, są zapraszani do zakrystii aby informować kapłana w swej decyzji.

Chór dziecięcy

Próby odbywają się raz w tygodniu. Chór śpiewa w niedziele na Mszy Świętej o godz. 9.00.

Chór podczas sumy

Próby odbywają się raz w tygodniu, śpiew w niedzielę na Mszy Świętej o godz.13.30.

Młodzież wspólnoty polskiej

Grupa młodzieżowa wspólnoty polskiej jest zupełnie młoda i nowo kształtująca się.

Podstawowym celem tej grupy jest wzrastanie w Wierze, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty, zachowywanie tradycji, służba Bogu i pomoc rówieśnikom w poznaniu Boga.

Grupa Żywego Różańca

W parafii jest 6 grup Żywego Różańca: 4 grupy dorosłych, 1 młodzieżowa, 1 dziecięca. Każdy członek codziennie w wygodnym dla siebie czasie odmawia jedną tajemnicę różańca.

Wspólnota modlitewna grupa seniorów

Nowo utworzona w parafii wspólnota modlitewna seniorów. Główną zasadą działania tej grupy jest modlitwa za wspólnotę parafialną, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, miłe spędzanie czasu w kręgu swoich rówieśników.

Kościół Domowy – grupa spotkań dla małżonków i ich rodzin

Spotkania tej grupy opierają się na zasadzie wzajemnego porozumiewania się (dzielenia się) i modlitwy pod kierownictwem miejscowego księdza i odpowiedzialnej pary.

To wspaniała okazja dla obojgu małżonków do wzrastania w Wierze, lepszego poznania siebie, wszczepianie podstawowych prawd wiary swoim dzieciom.

Szczegółową informację, można dowiedzieć się w zakrystii albo pod adresem mailowym: info@vilniauskalvarijos.lt