Relikwia

Większość dawnych kalwarii posiadała relikwię drzewa Krzyża Świętego, którego czczenie stanowiło nieodłączny i ważny element kultu Męki Pańskiej. Taka relikwia znajduje się, na przykład, w Kalwarii Żmudzkiej. W kościele Kalwaryjskim w Wilnie również jest przechowywany XVIII-wieczny relikwiarz z relikwią drzewa Krzyża Świętego. Artystycznie wykonany relikwiarz jest srebrny, pozłacany, ozdobiony kryształem górskim. W 1960 r. relikwiarz został skradziony. I chociaż powrócił do Kalwarii po blisko czterdziestu latach, bowiem w 2002 r. osoba, która go skradła, oddała go katolikom wileńskim za pośrednictwem prawosławnego metropolity mińskiego i słuckiego Filareta, sama relikwia zaginęła. Znaleziony we wnętrzu relikwiarza dokument pozwala sądzić, że cząsteczka drzewa Krzyża Świętego była przechowywana osobno od srebrnego krzyża, dlatego jej los jest nieznany. Metropolita Filareta wystarał się u patriarchy Jerozolimy o inną relikwię Krzyża Świętego i włożył ją do relikwiarza, który oddał następnie katolikom wileńskim. Powrót relikwiarza wraz z relikwią w Wilnie uroczyście uczczono 4 maja 2003 roku. Do dziś święta relikwia jest wystawiona dla czczenia przez wiernych w bocznym ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej.


Modlitwa przy relikwiach Krzyża Świętego

O Krzyżu Święty, nasiono dobra,
Przymierzu między ziemią i niebem.
Pozwól pokochać Ciebie,
Któryś uratował nas od złego, odkupił z niewoli.

O Krzyżu Święty, ratuj swoje dzieci,
Drzewo delikatne, święte, trzymające Jezusa.
Cały świat pieśniami wysławia Twoje piękno,
Jedyny przyjacielu mojego Zbawiciela.

O Krzyżu Święty, Tyś naszym życiem,
Tyś stolicą sławy, gdzie umarł Król.
Cały świat pragnie Ciebie czcić,
Nasze zbawienie, moja jedyna miłości.

O Krzyżu Święty,
Na Tobie zabrzmi zaczęta przez Jezusa pieśń zwycięstwa.
Przez Ciebie wszystko dokonało się i wszystko będzie żyło w Tobie,
O wiecznie promieniujący przebłysku piękna.

O Krzyżu Święty, światło i prawdo,
Jedyna nadziejo cierpiących,
U Twego podnóża
Stała wierna Panna, która stała się Matką ludzkości.

O Krzyżu Święty, Wieczna świątynio odpuszczenia,
W Tobie wszystko żyje.
W Tobie zrodził się Kościół – rzeczywistość mistyczna –
Prawdziwy sakrament miłości.

O šventasis Kryžiau, vienybės šaltini,
Jėzaus dovanotas ramybės saite!

Garbė ir šlovė Tėvui,
Šlovė mūsų Karaliui,
Meilės Dvasia, ateik pas mus.