Skelbimai 06-19

Devintinės

Šiandien – Devintinės. Kviečiame jus į Devintinių procesiją: po 12 val. šv. Mišių bendroje procesijoje lietuvių ir lenkų kalbomis melsimės prie keturių altorių, kuriuos rengia Nukryžiuotojo Kristaus seserys, Gyvojo Rožinio maldininkės, Balsių tikintieji ir Pirmosios Komunijos vaikai.

Šiandien 16.00 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Dovydo Grigaliūno tarnystę mūsų parapijoje, ir prašysime Dievo palaimos jo tolimesniam kunigystės keliui, kuris veda jį į mūsų kaimynystę, kaip žinote, kun. Dovydas buvo paskirtas tolimesnei tarnystei į Vilniaus Petro ir Povilo parapiją.

Kviečiame dalyvauti Eucharistinėje procesijoje, vykstančioje Vilniaus senamiestyje: nuo Katedros iki Aušros Vartų. 30 val. šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje, 13.30 val. Eucharistinė procesija.

Birželio mėnesį, ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19.00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11.30 val. namuose.

Birželio 24 d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškimę, tai yra pasaulinė maldos už kunigus diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“. Penktadienį, nors ir laisvadienis, bus aukojamos 07.00 val. rytinės šv. Mišios.

Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė šiemet keliama į birželio 23 d.

Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

Po savaitės, sekmadienį, birželio 26 d. 16.00 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Valentino ir kun. Edgaro tarnystę mūsų parapijoje, ir prašysime Dievo palaimos jo tolimesniam jų kunigystės keliui, kuris veda kun. Valentiną į Šalčininkus, o kun. Edgarą į Naują Vilnią.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma ir nuostabius mūsų kaimynės s. Gintautės atvirukus.

VISIEMS PALAIMINTOS VISIEMS SAVAITĖS