administratorius

2023 07 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

XIII eilinio sekmadienio (liepos 2 d.) skelbimai   Liepos mėnesio pirmajį sekmadienį minima globėjų diena. Su dėkingumu prisimename tuos, kurie priėmė globoti ir ugdyti be tėvų globos likusius vaikus. Lietuvoje tokių globėjų yra apie 4000. Globos institucijose vis dar yra apie 1200 tėvų globos netekusių vaikų, kuriems reikia šeimos. Melskimės už tas šeimas, kurios atvėrė …

2023 07 02 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 06 11 PARAPIJOS SKELBIMAI

Devintinių – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (birželio 11 d.) skelbimai   Šiandien – Devintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje 12.30 val. Po jų – Eucharistinė procesija į Aušros Vartus. Taip pat dėkojame Nukryžiuotojo Kristaus seserims, gyvojo Rožinio maldininkėms, Balsių tikintiesiems ir Pirmosios Komunijos vaikų tėvams už paruoštus altorėlius ir visiems šeštadienį parapijoje vykusios …

2023 06 11 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 06 04 PARAPIJOS SKELBIMAI

Švč. Trejybės iškilmė (birželio 4 d.) skelbimai   Šiandien – Tėvo diena. Prisiminkime šią dieną apie savo tėvus ir krikštatėvius. Šiandieną meldžiamės už visus gyvus tėčius, prašydami jiems Dievo palaimos ir Švenčiausios Mergelės Marijos globos. Pirmadienį, birželio 5 d., 19 val. gedulinės šv. Mišios su mišparais už mirusius tėvus, prašant jiems amžinojo gyvenimo malonės. Vardus …

2023 06 04 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 05 14 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI Velykų sekmadienio (gegužės 14 d.) skelbimai Mažieji Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai   Jau įpusėjo gegužės mėnuo, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, …

2023 05 14 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

SAVANORIAUK SEKMINIŲ ATLAIDUOSE!

Brangi Kalvarijų bendruomene, Ar jauti, kaip artėja Sekminių iškilmė? Širdis spurda ir laukia, kada drauge sugužėsime į pievą švęsti, šlovinti ir šauktis Šventosios Dvasios atsiuntimo. O kad šventė vyktų kuo sklandžiau, kviečiame prisijungti savanorystei Sekminių atlaidų metu! Registracija: https://forms.gle/yiMwgKqQuAoPPjWH8 Laukiame Tavęs! Ateik, Šventoji Dvasia!

2023 05 07 PARAPIJOS SKELBIMAI

V Velykų sekmadienio (gegužės 7 d.) skelbimai   Pradėjome gegužės mėnesį, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame kviečiami melstis savo šeimose ir …

2023 05 07 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

GEGUŽINĖS PAMALDOS VILNIAUS KALVARIJOSE

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai Motinai – Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo kasdieniuose reikaluose: gegužinės pamaldos kiekvieną dieną 18.45 val., sekmadieniais – 11.30 val.   Švč. Mergelės Marijos litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, …

GEGUŽINĖS PAMALDOS VILNIAUS KALVARIJOSE Read More »

2023 04 30 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienio (balandžio 30 d.) skelbimai   Šią savaitę pradedame gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame …

2023 04 30 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 04 23 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Velykų sekmadienio (balandžio 23 d.) skelbimai   Šeštadienį, balandžio 29 d., 11 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje  bazilikoje Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas pašventins kunigo tarnystei diakoną Edvardą Rynkevič, kuris mūsų parapijoje atliko sielovadinę praktiką. Palydėkime jį mūsų maldomis ir prašykime Viešpaties naujų bei šventų pašaukimų.   Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija gegužės …

2023 04 23 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »