Dėl aukų ir šv. Mišių intencijų karantino metu

Vilniaus Kalvarijų ir kitos parapijos gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (Caritas veiklai, raštinės darbui ir pan.), galime aukoti internetu, mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“.

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant šv. Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą:

  • Gavėjas: Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
  • Mokėjimo paskirtis: auka už šv. Mišias
  • Sąskaitos numeris: LT167044060001477217

Taip pat dėkojame už 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos pervedimą parapijai:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris: 191301466
  • Paramos gavėjas: Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
  • Adresas: Kalvarijų g. 329, 08420 Vilnius

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu (8 5 269 74 69) ar susisiekti el. paštu (info@vilniauskalvarijos.lt).

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.