Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE

Dėl pandemijos pamaldos švenčiamos nedalyvaujant tikintiesiems

 

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA

Kovo 27 d. (šeštadienį) 12–17 val.

Kovo 31 d. (trečiadienį) 14–17 val.

 

VERBOS LAIMINAMOS

Kovo 27 d. (šeštadienį) 12–17 val. kas valandą lauke prie bažnyčios

Kovo 28 d. (Verbų sekmadienį) prieš kiekvienas Šv. Mišias (10.30, 12, 16 val.)

 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Verbų sekmadienį 16 val.

Didįjį pirmadienį ir antradienį 20 val.

 

DIDYSIS PIRMADIENIS-TREČIADIENIS

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 8–17 val.

Šv. Komunija dalijama 14 ir 17 val.

Šv. Mišios 19 val.

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 8–16 val. ir 20.30–23 val. (Švč. Sakramento adoracija)

Šv. Komunija dalijama 14 val.

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19 val.

 

DIDYSIS PENKTADIENIS

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 8–16 val. ir 20.30–23 val. (Šv. Kryžiaus pagerbimas)

Šv. Komunija dalijama 14 val.

Kryžiaus kelias 15 val.

Kristaus Kančios pamaldos 19 val.

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 8–16 val.

Velykų valgių šventinimas 11–15.30 val. lauke prie bažnyčios

Velyknakčio Šv. Mišios 19 val.

 

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Šv. Mišios Viešpaties Prisikėlimo garbei 7 val.

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 12–18 val.

Šv. Komunija dalijama 12, 15, 18 val.

 

ANTROJI VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios 10.30 ir 12 val.

Bažnyčia asmeninei maldai atvira 15–18 val.

Šv. Komunija dalijama 15 ir 18 val.

 

Visos pamaldos transliuojamos https://vilniauskalvarijos.lt