Kaip lauksime Kalėdų karantino metu Vilniaus Kalvarijose

Brangūs parapijiečiai,

Atsižvelgdami į šalį ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, Lietuvos vyskupai savo laišku kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami palikti tai, kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę, išgyventi įvairius jos nepatogumus ir pavojus dėl to, kad būtų išgelbėta Kūdikio gyvybė…

Todėl nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d., sustabdžius viešas pamaldas, Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku, nedalyvaujant tikintiesiems. Visos Šv. Mišios transliuojamos www.vilniauskalvarijos.lt

Bažnyčia asmeninei maldai, kalėdaičių įsigijimui atvira šiokiadieniais 8-12 val. ir 14-17 val.

 Gruodžio 20-21-22 d. (sekmadienį 16 val., pirmadienį ir antradienį 19 val.) mūsų parapijoje vyks nuotolinės rekolekcijos, kurias ves biblistas kun. Algirdas Akelaitis. Kviečiame į jas jungtis, stebint transliaciją parapijos puslapyje www.vilniauskalvarijos.lt

Tradicinių Sutaikinimo pamaldų šiemet nebus, tad išpažintį kviečiame atlikti gruodžio 19 d. (šeštadienį) 10-16 val. arba gruodžio 21 d. (pirmadienį) 8-16 val. (tądien vyks Švč. Sakramento adoracija).

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčios varpams.

Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju. Todėl kviečiame savo namuose įsirengti prakartėlę, o prakartėlės nuotrauką įkelti į mūsų parapijos feisbuką. Įsigydami kalėdaičių rasite ir ant šienelio gulinčio Jėzaus figūrėlę – ji gali būti jūsų prakartėlės dalis.