Kalėdų pamaldų tvarka

KŪČIOS. PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS

Gruodžio 24 d. 21.00

Šventoji Komunija Kūčių dieną bus dalijama 12.00, 13.00 ir 14.00

 

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)

Gruodžio 25 d. 10.30

 

ANTROJI KALĖDŲ DIENA

Gruodžio 26 d. 10.30 ir 12.00

 

PADĖKOS ŠV. MIŠIOS

Gruodžio 31 d. 23.00

 

DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ

Sausio 1 d. 12.00 ir 19.00

 

Šv. Mišios transliuojamos www.vilniauskalvarijos.lt ir Youtube kanale „Vilniaus Kalvarijos

Ačiū parapijos šeimoms, savo namuose sutvėrusioms prakartėles. Jas aplankyti galite čia.