List do wiernych Biskupów Litwy

Drodzy Bracia i Siostry!

Niedługo wkroczymy w czas Wielkiego Postu. W liturgii Środy Popielcowej w czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła jest powiedziane o rozpoczynającym się czasie łaski i zbliżającym się dniu odkupienia (por. 2 Kor 6,2). W obecnych okolicznościach, kiedy doświadczamy kruchości, a sytuacja szybko się zmienia, Kościół zaprasza nas do odnalezienia na nowo tego czasu jako czasu łaski, jako możliwości wkroczenia w bliższą zażyłość z Bogiem, w zażyłość, którą żadne zagrożenie nie może nam odebrać.

Ewangelia Środy Popielcowej pokazuje nam, jakie są najbardziej właściwe środki w Wielkim Poście, służące odnowie. Są to: modlitwa, uczynki miłości i post.

Przez cały Wielki Post Kościół hojnie proponuje nam słowo Boże. Czytając je i rozmyślając nad nim oraz modląc się wykorzystajmy ten czas dla wzrostu wiary. Znów, na nowo, odnajdźmy Pismo Święte, które nie raz przychodzi ze słowem pocieszenia, dodając nam odwagi. Rozmyślajmy nad męką Chrystusa, indywidualnie idąc Drogą Krzyżową, albo, w domu, śpiewając Gorzkie Żale. Uczestniczmy w rekolekcjach w sposób zdalny, oraz w innych inicjatywach, pogłębiających tajemnice wiary, w studium Pisma Świętego i w grupach modlitewnych, które pomagają przyjąć Boga i Jego wolę w naszym życiu. Każdego dnia łączmy się w rodzinach we wspólnej modlitwie, która umacnia we wszystkich próbach.

Wielki Post jest czasem pokornej odnowy, nie tylko swojej osoby, ale i całej wspólnoty na drodze wiary. To czas, mówiąc słowami Apostoła Pawła, troski o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości, do dobrych uczynków (por. Hbr 10,24). Bądźmy wyczuleni oraz uważni na tych, którym, w tych czasach, jest szczególnie ciężko, zwróćmy uwagę na siebie nawzajem i nie pozostawajmy obojętni na los swojego brata czy siostry. Przykazanie miłości bliźniego wymaga zrozumienia, że biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dlatego czujmy się zaproszeni, aby nie zaprzestawać szukania sposobów, jak konkretnie, przez uczynki miłosierdzia, poświęcić się dla wspólnoty: w inicjatywach w Caritasu, w szpitalach, troszcząc się o cierpiących, opuszczonych i poszkodowanych w pandemii Covid 19. Zwróćmy uwagę, że również poddawanie się testom przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności i ochrony zdrowia innych ludzi.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom oraz innym służbom medycznym, wolontariuszom, księżom, osobom konsekrowanym i wszystkim, którzy podczas pandemii, przez swoją bliskość, okazali konkretne czyny miłosierdzia.

Kiedy żyjemy we wspólnocie czujemy się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Poznajemy, że życie drugiego jest związane ze zrozumieniem, że post w Wielkim Poście wymaga nie tylko powstrzymywania się od obfitych posiłków, ale także od negatywnych myśli na temat drugiego człowieka. Pościć to także szanować innych i zmieniać swoje relacje z nimi, powstrzymywać się od niekoniecznych podróży czy spotkań, a czując objawy przeziębienia, zostawać w domu, nosić maski, dezynfekować ręce i zachowywać inne wymogi bezpieczeństwa.

Ciesząc się z poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej i spostrzegając dużą potrzebę podtrzymania ludzi na duchu, a, przez ten sposób, ich umocnienia, jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, od Środy Popielcowej, stopniowego odnowienia sprawowania wspólnej Eucharystii, zachowując, jednak, wszystkie środki bezpieczeństwa, w następującym porządku:

  1. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest mniej niż 200 przypadków zachorowań, uczestnicząc we Mszy Świętej, na każdego wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami.
  2. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców osiąga się 200 — 500 przypadków, we Mszy Świętej może uczestniczyć do 15 wiernych. Na każdego wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami. Jeżeli kościół lub publiczna kaplica ma mniejszą powierzchnię pozwala się uczestniczyć tylko tylu wiernym, aby na każdego przypadało 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 m odstępu.
  3. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest więcej niż 500 przypadków zachorowań, odprawianie Mszy Świętej z udziałem wiernych nie będzie wznowione.

Sytuacja będzie regularnie oceniana, decyzje aktualizowane, a konkretne parafie i wspólnoty, których będą dotyczyć zmiany, będą informowane.

Przygotowaliśmy te kroki w porozumieniu z lekarzami i pracownikami służby zdrowia oraz uwzględniając decyzje Rządu Republiki Litewskiej oraz plan stopniowej zmiany ograniczeń kwarantanny.

Błogosławieństwa Bożego na czas Wielkiego Postu w nadziei zmartwychwstania Chrystusa i nowego życia!

Biskupi Litwy