Ogłoszenia 01-23

III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

III niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8. Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W domu parafialnym jest eksponowana wystawa o męczennicy Adėlė Dirsytė p.t. ŻYCIE I CIERPIENIE. Wystawę zwiedzić można do 27 lutego niedzielami o godz. 13.00, lub po przedwczesnym omówieniu czasu w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.

29 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy członków Kół Żywego Różańca na wspólne spotkanie, które się odbędzie w domu parafialnym.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
  • 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;
  • 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.