Ogłoszenia 04-10

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami w czasie Mszy Świętej o godz. 13.30. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

Serdecznie dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na utrzymanie seminarium duchownego w Wilnie.

Dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i możliwość pojednania się z Bogiem w sakramencie spowiedzi św., w Wielki poniedziałek wrotek i środę Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 17.00. Poprowadzi tegoroczne rekolekcje Ks. Andrzej Andrzejewski – Proboszcz z Grzegorzewa. Spowiedź będzie słuchana poniedziałek i wtorek od godz. 16.00, we środę od godz. 14.00.

Jutro od godz. 10.00 będziemy odwiedzali chorych i osoby w podeszłym wieku, krórzy by się chcieli wyspowiadać i przyjąć św. Komunię. Prosimy takie osoby zgłosić w zakrystii.

W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Za śpiew hymnu „Sław, języku, Tajemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Adoracja w naszej świątyni potrwa od godz. 20.30 do godz. 24.00.

Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. O godz. 13.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową dróżkami Kalwarii Wileńskiej. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 17.00. Adoracja Krzyża św. potrwa od godz. 20.30 do godz. 00.00. Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 12.00 do godz. 16.00 co pół godziny.

W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. To najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich liturgii”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej celebracji. W niedzielę o godz. 7.00 Msza Święta poprzedzona procesją rezurekcyjną. Pozostałe Msze Święte o godz. 13.30.

Jak co roku, jest możliwość przekazania 1,2% od podatku skarbowego na rzecz naszej parafii, za miniony rok. Od tego roku to możecie uczynićtylko internetowo. Więcej informacji w zakrystii Serdeczne Bóg zapłać!

Już jest możliwość zapisać imiona naszych bliskich żywych, za których będziemy się modlić podczas Oktawy Bożego Miłosierdzia (18 kwietnia – 25 kwietnia), wieczorami o godzinie 18.00. Przy wejściu do Kościoła są kartki, na których wpisujemy imiona żywych i można wpisać dzień, od 18 kwietnia do 25 kwietnia, w którym chcielibyście, aby te imiona były wyczytane. Te kartki przynosimy do zakrystii. ,,Módlcie się jeden za drugiego” – wołał św. Jakub, więc odezwijmy się do tego wołania.