Patarnautojų registracija

Kviečiame registruotis
į patarnautojų gretas

Yra labai sena tradicija jog celebrantui  ir diakonams
prie altoriaus patarnauja ir kiti ministrantai.
Jie dalyvauja atnešant duoną, vyną, vandenį ir šventuosius indus prie altoriaus, padeda diakonams paruošti altorių aukojimo maldoms.
Per iškilmingas apeigas neša kryžių, degančias žvakes, smilkytuvą, laivelį su smilkalais.