Skelbimai 10-31

XXXI eilinis sekmadienis

Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Šiandien visose Lietuvos bažnyčiose taip pat organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Taip atsiliepiama į Lietuvą pasiekusį Libano krikščionių pagalbos prašymą. Po šv. Mišių prie durų darysime rinkliavą paremti Libano kriščionis, ačiū už Jūsų nora dalintis ir paremti žmones nelaimėje.

Visų Šventųjų vigilijos proga. Po 16 val. Šv. Mišių 17 val. Styginių kvarteto koncertas. 18 val. Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodos “KRISTAUS KANČIOS ISTORIJA” atidarymas. (Paroda bus eksponuojama mūsų parapijos namų didžiojoje salėje).

Lapkričio 1 d. –  Visų Šventųjų Iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama. Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val., 07.00 val. Mišių nebebus, o vakare pirmadienį pradedame Vėlinių, maldos už mirusius oktavą, 18.45 pradėsime skaityti vaidus su mišparais už mirusius, 19.00 val. šv. Mišios.

Lapkričio 2 d. Vėlinės, šv. Mišios 12.00 val.; 13.00 gedulinga procesija į mūsų kapines prie bažnyčios, ir vakare 18.45 pradėsime skaityti vardus su mišparais už mirusius, 19.00 val. šv. Mišios. Ryte, 07.00 val. šv. Mišių nebebus.

Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite plakatuose skelbimų lentoje, ir mūsų parapijos internetinėje svetainėje. Visas Vėlinių oktavos šv. Mišias transliuosime mūsų parapijos svetainėje ir YuoTube.

Laprkričio 6 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią mūsų mirusiųjų intencija:

  • 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;
  • 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje

Lapkričio 7 d. po 16-os val. Mišių kitą sekmadienį kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinime.

Šiuo metu sekmadieniais mūsų parapijos svetainėje ir yuotube sekmadieniai yra transliuojamos 10.30 val. ir 12.00 val. šv. Mišios.

Nuo spalio mėnesio ketvirtadieniais 20.00 Zoom platformoje kviečiame kartu su mūsų mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu <<<NUORODA>>>.

Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Jų vardus Vėlinių aštuondienio metu pradėsime skaityti su mišparais prieš šv. Mišias. Visų Šventųjų Iškilmės, Vėlinių bei visos

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

 

Palaimintos savaitės