Skelbimai 12-25

Gruodžio 25 d. šv.  Mišios 10.30, 12.00 ir 16.00 val.

Gruodžio 26 d., Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Kviečiame ateiti į bažnyčią ir melstis už mūsų šeimas, kad jos augtų tikėjimu, viltimi ir meile Dievui bei žmonėms. Pirmas sekmadienis po Kalėdų yra Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė, o taip pat ir visų sutuoktinių bei šeimų šventė. Kalvarijų parapijoje yra graži tradicija tą dieną sutuoktiniams susitikti šv. Mišiose ir atnaujinti santuokos įžadus, pačiu paliudyti tikėjimą, sustiprinti parapijos šeimų bendruomenę bei sutuoktinių tarpusavio bendrystę.

Santuokos įžadų atnaujinimas vyks gruodžio 26 d 16 val. šv. Mišių metu. Kviečiame atvykti.

Kalėdinių pamaldų tvarkaraštį rasite plakatuose ant bažnyčios durų, skelbimų lentose ir parapijos interneto svetainėje.

Gruodžio 31 d. 23.00 val. kviečiame į padėkos Eucharistijos pamaldas (PL ir LT), kurių metu dėkosime už praėjusiais metais gautas malones. Prieš Mišias vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija nuo 22 val.

Sausio 1 d. – Šventosios Dievo Motinos iškilmė. Kviečiame eiti Kryžiaus kelią:

  • 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;
  • 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.
  • Vakaro Mišios 19.00 val. Taip pat minima Pasaulinė maldos už taiką diena.

Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų bažnyčios puošybos ir šventės iškilmių, kunigams ir visiems, kurie su jais dirbo, vargonininkams, vargonininkui ir chorui, ministrantams, Šv. Luko klubui, kurie sukūrė ir padarė prakartėlę, ypač norėčiau padėkoti broliams kunigams už sakramentinę tarnystę pastarosiomis dienomis.

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams – aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui! https://bank.paysera.com/popup/pay/pick_payment_email

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujus žurnalų šeimai Kelionė bei Artuma Bei žavingą žurnalą vaikams BITUTĖ.

Sveikinu Jus BRANGIEJI su šv. Kalėdomis.

Tegul šventų Kalėdų slėpinių šventimas šiuo sunkiu nežinomybės, apribojimų ir liūdesio, kurį sukelia tebesitęsianti pandemija, metu,

pripildo Jus neišsemiamos ramybės ir negęstančios vilties.

Tegul Viešpaties gimimo metas būna proga visiems pamiršti nuoskaudas, nesantaiką ir susiskaldymą,

paskatinti kiekvieno žmogaus širdį atleisti, susitaikyti, mylėti ir būti geram.

Tegul Dievas nušviečia jūsų kasdienio gyvenimo kelius, suteikia palaiminimų ir padeda jums padaryti pasaulį laimingesnį per ateinančius 2022-uosius metus!

Palaimintos šv. Kalėdų