Skelbimai 2021-10-10

Įstabūs yra Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II žodžiai: „Donorystė yra didžiausia žmogaus meilės žmogui išraiška“. Kviečiame šiandien prisiminti maldoje tuos, kurių organai suteikė galimybę pratęsti gyvenimą ar pagerinti sveikatą sergantiems žmonėms; už mirusiųjų donorų artimuosius, sunkiausią gyvenimo akimirką priėmusius kilniausią sprendimą; už medikus, atliekančius sudėtingas transplantacijas; už visus specialistus, dalyvaujančius itin atsakingame organų donorystės ir transplantacijos procese, už visus Lietuvos gyventojus, kurie pasirašė sutikimą donorystei po savo mirties ir taip išreiškė kilnų apsisprendimą.

Dėkojame vyskupams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiesiems, kurie šiandien jungiasi į maldą už organų donorystę.

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį.  Rožinio pamaldos vyksta kasdien prieš Šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

Šiuo metu Mišios sekmadieniais transliuojamos 10.30 val. ir 12.00 val. šv. Mišios ( parapijos svetainėje ir Yuotube platformoje)

Spalio 14 d. – mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11.30 rožinio malda, o 12 val. Šv. Mišios.

Parapijos jaunimas kviečia:

  • Spalio 14 d. 20 val. – Taize pamaldos parapijos namų palėpėje. Sustokime pasisemti ramybės nuolatiniame skubėjime, šlovindami Dievą giesmėmis;
  • spalio 17d., po 16 val. Mišių – DISKUSIJŲ KLUBAS. Apie tai kaip būti Bažnyčioje? kalbėtis kvies taiklių įžvalgų nestokojanti doc. Eglė Laumenskaitė. Ateikime su rūpimais klausimais, kalbėkimės ir aukime kartu;
  • Kiekvieną parapijos narį kviečiame žaisti žaidimą BINGO ir pamatyti, kiek daug galima visko nuveikti per šį sezoną. Žaidimo kortelės su užduotimis ir išsamesnėmis instrukcijomis kiekvieno iš jūsų lauks zakristijoje.

Kviečiame suaugusius žmones zakristijoje registruotis pasiruošimui Įkrikščioninimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams.

Spalio mėn. ketvirtadieniais 20.00 val. Zoom platformoje kviečiame kartu su mūsų mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu. Atsiprašome už mažus techninius nesklandumus praėjusį ketvirtadienį, šią savaitę turėtų viskas būti gerai.

Didelis ačiū prisidėjusiems ir parėmusiems vakarykštę „Maito banko“ akciją, surinkome 686 vienetų įvairių produktų. Ypatingas ačiū mūsų brangioms parapijos karytėtėms, ir visiems savanoriams.

Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Jų vardus Vėlinių aštuondienio metu pradėsime skaityti su mišparais prieš šv. Mišias.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

 

Palaimintos savaitės