Skelbimai 2021-10-17

XXIX eilinis sekmadienis

Spalio 17 d. prasidėjo sinodas „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ – etapas vyskupijose, kuris truks iki kitų metų balandžio. Paskutinis etapas bus švenčiamas Vyskupų sinodo generalinėje asamblėjoje 2023 m. spalio mėnesį, po to bus pradėtas įgyvendinimas, kuriame vėl dalyvaus vyskupijos. Sinodas yra senas ir garbingas Bažnyčios tradicijos žodis, kuriuo nurodomas kelias, kuriuo drauge žengia Dievo tauta. Taip pat jis žymi Viešpatį Jėzų, kuris apibūdina save kaip kelią, tiesą ir gyvenimą (Jn 14, 6), ir tai, kad krikščionys, jo sekėjai, iš pradžių vadinti Kelio sekėjais (plg. Apd 9, 2). Šiame sinode dalyvauti yra kviečiami visi pakrikštytieji. Ypatingas dėmesys skiriamas asmenims, kuriems kyla grėsmė būti paliktiems nuošalyje.

 

 • Spalio mėnesį  Rožinio pamaldos vyksta kasdien prieš Šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Sekmadieniais mūsų parapijos svetainėje ir Yuotube kanale yra transliuojamos 10.30 val. ir 12.00 val. šv. Mišios

Mūsų parapijos jaunimas kviečia kiekvieną parapijos narį žaisti žaidimą BINGO ir pamatyti, kiek daug galima visko nuveikti per šį sezoną:

Žaidimo kortelės su užduotimis ir išsamesnėmis instrukcijomis kiekvieno iš jūsų lauks zakristijoje ir bažnyčios gale

 • Kviečiame suaugusius žmones zakristijoje registruotis pasiruošimui įkrikščioninimo (Krikšto ir Eucharistijos) sakramentams.
 • Ketvirtadieniais 20 val. Zoom platformoje kviečiame kartu su mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu.

Zoom nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/3119999577?pwd=dlVSTVdNZGlhNTBsTWErcXMvdk1nZz09

 • Kviečiame į Visų Šventųjų iškilmės vigiliją spalio 31d. (sekmadienį). 16 val. Šv. Mišios, po kurių 17 val. Jūsų lauks styginių kvarteto koncertas. 18 val. Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodos “KRISTAUS KANČIOS ISTORIJA” atidarymas. (Paroda bus eksponuojama mūsų parapijos namų didžiojoje salėje iki Naujųjų Metų).
 • Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Jų vardus Vėlinių aštuondienio metu pradėsime skaityti su mišparais prieš šv. Mišias.
 • Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ kviečia į paramos koncertą „Gražu ir nuostabu yra…” spalio 28 d. 19 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kūrinius dovanos VDU kamerinis orkestras. Šis koncertas skirtas paremti interneto dienraštį „Bernardinai.lt“, tad įsigydami bilietus, prisidėsite prie dienraščio misijos įgyvendinimo. Daugiau informacijos „Bernardinai.lt“ puslapyje, ir plakatuose mūsų skelbimų lentose.
  Informacija puslapyje: https://www.bernardinai.lt/paramos-koncertas-grazu-ir-nuostabu-yra/
  Bilietai: https://kakava.lt/renginys/grazu-ir-nuostabu-yra-bernardinai-lt-paramos-koncertas/2026/4884
  Facebook renginys: https://www.facebook.com/events/1000886480747157
 • Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“.

! Palaimintos savaitės !